Besluta om delpension

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Umeå universitet har en regel för hur vi hanterar delpension. På denna sida finns en grundläggande beskrivning av regelverket.

Universitetets medarbetare födda före 1966 har möjlighet att ansöka om delpension från månaden efter fyllda 61 år. 

Process för att behandla ansökningar om delpension

Detaljerad information om riktlinjer, ansökan och beslut finns att läsa i Regel om tillämpning av delpensionsavtal samt i Anvisningar för handläggning av delpension.

Ekonomi

Finansieringsfördelning av delpensionskostnader görs i enlighet med universitetets årliga budget.

Birgitta Berglund
2024-01-23