IT-säkerhet vid Umeå universitet

IT-säkerhet är ett ständigt aktuellt inslag i vår vardag vid Umeå universitet. Här har vi på ITS samlat information om IT-säkerhet som är viktig för dig som användare. Nedan finns exempelvis en checklista med tips kring saker du själv kan göra

ITS samordnar IT-säkerhetsarbetet vid universitetet samt stöttar och vägleder i IT-säkerhetsfrågor. Till säkerhetsfunktionen kan du vända dig om du behöver information eller vägledning i IT-säkerhetsfrågor. Kontakta säkerhetsfunktionen via Servicedesk.

Checklista för IT- och informationssäkerhet

 • Håll dina lösenord till dator och telefon för dig själv
 • Lås din dator när du lämnar den
 • Var noga med säkerhetskopiering, virusskydd och uppdateringar av datorer/mobila enheter. Gamla programversioner kan innehålla sårbarheter. Nyttja med fördel Umeå universitets klienthantering. 
 • Tänk på vilken miljö du befinner dig i då du hanterar information – exempel vid samtal, utskrifter och på skärm. 
 • Använd bara IT-tjänster som är godkända ur såväl informationssäkerhets- som personuppgiftshänseende. Av ITS upphandlade och tillhandahållna tjänster uppfyller ställda krav.
 • Se upp med phishing och liknande försök att via falska e-postbrev eller webbformulär lura av dig personliga uppgifter. Universitetets IT-personal frågar aldrig efter ditt lösenord i e-post.
 • Lagra inte personuppgifter eller annan känslig information i molntjänster samt tänk på att inte skicka känslig information via e-post.
 • Surfa med omdöme. Det kan räcka med att besöka en viss webbsida för att din dator/dina mobila enheter ska smittas med skadlig kod. Anmäl incidenter till abuse@umu.se - de bidrar också med råd och stöd.
 • Anmäl dina behandlingar av personuppgifter till universitetets personuppgift ombud pulo@umu.se.
 • Säkerställ att informationen som ska bevaras arkiveras, förbered för arkivering redan när du börjar informationsinsamlandet.
 • Läst och godkänt de regler som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av dessa tjänster. Normalt gör du detta när du blir anställd och får din användaridentitet.

Lär dig mer om IT-säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Computer Security Resource Center (CSRC) är en amerikansk statlig organisation som arbetar inom informationssäkerhetsområdet

SANS är ett institut som arbetar globalt med forskning inom informationssäkerhet och säkerhetscertifiering.

I universitetets IT-säkerhetsplan kan du läsa vilka mål och riktlinjer som finns för IT-säkerheten vid Umeå universitet.

Relaterad information

Katastrofplanering

Logga in för att se fler länkar.

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-09-21