IT-säkerhet

En hög IT-säkerhet bygger på ett gott samarbete mellan universitetets centrala resurser inom området och dig som anställd.

Du som användare har ett ansvar

Som användare har du en del av ansvaret för vår gemensamma IT-säkerhet. Du måste till exempel se till att din dator och de program du använder är uppdaterade vilket är ett sätt att skydda sig mot intrångsförsök, datorvirus och annat.

För att kunna använda universitetets IT-tjänster måste du ha läst och godkänt de regler som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av dessa tjänster. Normalt får du göra detta när du blir anställd och får din användaridentitet.

I universitetets IT-säkerhetsplan kan du läsa vilka mål och riktlinjer som finns för IT-säkerheten vid Umeå universitet.

Ansvarsförbindelse för systemadministratörer

Det pågår en översyn av ansvarsförbindelsen. Mer information kommer på kommande möte för IT-kontaktpersoner.

Checklista för IT- och informationssäkerhet

Som ett stöd i den dagliga verksamheten har det tagits fram en checklista för anställda vid Umeå universitet, med nio punkter som bör efterlevas:

  • Var rädd om ditt lösenord till dator och telefon och lås din dörr.
  • Var noga med säkerhetskopiering, virusskydd och uppdateringar av datorer/mobila enheter. Gamla programversioner kan innehålla sårbarheter.
  • Tänk på vilken miljö du befinner dig i då du hanterar information – exempel vid samtal, utskrifter och på skärm.
  • Använd bara IT-tjänster som är godkända ur såväl informationssäkerhets- som personuppgiftshänseende. Av ITS upphandlade och tillhandahållna tjänster uppfyller ställda krav.
  • Se upp med phishing och liknande försök att via falska e-postbrev eller webbformulär lura av dig personliga uppgifter. Universitetets IT-personal frågar aldrig efter ditt lösenord i e-post.
  • Lagra inte personuppgifter eller annan känslig information i molntjänster samt tänk på att inte skicka känslig information via e-post.
  • Surfa med omdöme. Det kan räcka med att besöka en viss webbsida för att din dator/dina mobila enheter ska smittas med skadlig kod. Anmäl incidenter till abuse@umu.se - de bidrar också med råd och stöd.
  • Anmäl dina behandlingar av personuppgifter till universitetets personuppgift ombud pulo@umu.se.
  • Säkerställ att informationen som ska bevaras arkiveras, förbered för arkivering redan när du börjar informationsinsamlandet.

Lär dig mer om IT-säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Computer Security Resource Center (CSRC) är en amerikansk statlig organisation som arbetar inom informationssäkerhetsområdet

SANS är ett institut som arbetar globalt med forskning inom informationssäkerhet och säkerhetscertifiering.

Relaterad information

Katastrofplanering

Logga in för att se fler länkar.

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-08-12