Mediaredaktör

I december 2023 byter universitetet mediabank, vilket också innebär en ny roll, Mediaredaktör. Mediaredaktören laddar upp, märker bilder och filmer i den mediabank som universitetet tillhandahåller. Mediaredaktören tillgängliggör även bilderna och filmerna till olika interna verktyg som har kopplingar till systemet.

Ansvar och kunskap

Mediaredaktören ansvarar för att:

 • ladda upp och märka bilder och filmer i mediabanken med nödvändig information som personuppgifter, licens och andra typer av märkningar som krävs
 • tillgängliggöra bilder och filmer som finns i mediabanken till de interna system som ska använda sig av bilder och filmer
 • hantera insamlandet av bilder från externa fotografer till mediabanken

Mediaredaktören ska ha:

 • kunskaper att hantera det universitetsgemensamma verktyget för bild och filmhantering
 • förstå vilka digitala distribueringskanaler det finns för verktygets innehåll
 • grundläggande förstelse kring personuppgiftshantering för bild och film
 • grundläggande förståelse kring licensrättigheter för bild och film på universitetet

Hur mycket tid tar det?

Mediaredaktören bör arbeta i verktyget ofta. Det innebär några timmar i veckan för att kunna upprätthålla sina egna kunskaper. Tänk på att du även kan vara ett stöd till övriga webbredaktörer inom din institution, enhet eller motsvarande.

Utbildning

För att arbeta som mediaredaktör krävs utbildning som ges av Kommunikationsenheten. Formen på utbildningen är självstudier, utförs egen takt och beräknas ta ungefär två timmar.

Mediaredaktören väljs ut och anmäls av chef/prefekt.

Anmälan sker i två steg

 • Steg 1: Chef/prefekt anmäler medarbetaren till utbildning för rollen mediaredaktör
  Anmäl ny redaktör
 • Steg 2: Medarbetaren anmäler sig själv till utbildningen på kurssidan i Interna utbildningar.

När både anmälan från chef/prefekt och medarbetarens egna anmälan har gjorts bjuds medarbetaren in till utbildningen.

Användarstöd

Som mediaredaktör finns det stödmaterial att ta del av efter utbildningen. Detta stödmaterial finns i Manual. Support och frågor kring mediabanken hänvisas till Servicedesk.

Avanmäl redaktör eller anmäl organisationsbyte

Mediaredaktörer som inte längre ska arbeta som mediaredaktör behöver avanmäla sig rollen. Om webbredaktören ska eller har bytt organisatorisk tillhörighet behöver även detta anmälas. Avanmälan och organisationsbytet görs av chef/prefekt.

Avanmäl redaktör eller anmäl organisationsbyte

Ny mediabank i början av december 2023

I början av december går Umeå universitet över till en ny lösning för de bilder som alla anställda kan använda för exempelvis trycksaker, dokument och presentationer. Även filmer som idag ligger i videoplattformen Vimeo flyttas över. Filmer som finns i Umu Play berörs inte.

Läs mer

Utbildning till rollen

För att få rollen krävs en utbildning. Chef/prefekt utser vem som ska ha rollen.

Anmäl medarbetare till rollen

Interna utbildningar och nätverksträffar

Här hittar du universitetets samlade samlade utbud av interna utbildningar och nätverksträffar riktade till medarbetare.

Erik Vesterberg
2023-11-21