Umu-id - ditt användarkonto vid universitetet

För att kunna logga in i de flesta av universitetets system och tjänster använder du ditt Umu-id. Umu-id hette tidigare CAS. Kontot består av ett användarnamn och ett lösenord.

Ditt användarkonto, Umu-id, skapas automatiskt när du kommer in i personalsystemet. Därefter måste du aktivera ditt konto innan det kan användas.

Jag vill aktivera mitt Umu-id

Det finns ingen begränsning i giltighetstid för själva Umu-id, men efter avslutat arbete/studier begränsas rättigheterna för access in i universitetets IT-system.

 

Säker inloggning med MFA

För att öka säkerheten för våra konton och system har krav på multifaktorautentisering, MFA, införts vid inloggning till de flesta universitetsgemensamma system. För att kunna logga in i system som kräver multifaktorautentisering behöver du aktivera multifaktorautentisering till ditt konto.

Läs mer om säker inloggning med multifaktorautentisering, MFA

Glömt Umu-ID och lösenord?

Har du som anställt glömt ditt Umu-ID och/eller lösenord så använd denna manual för att återställa det:

https://manual.its.umu.se/byta-losenord-pa-umu-id/

 

Foto:

 

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-10-12