Välkommen till HR-guiden

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

HR-guiden vänder sig till dig som är chef, arbetar som HR-stöd eller har andra uppdrag där HR-frågor är viktiga. Här hittar du fakta, råd och information som kan stödja dig i ditt dagliga arbete.

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Sara Rambe
2021-05-25