Välkommen till HR-guiden

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

HR-guiden vänder sig till dig som är chef, arbetar som HR-stöd eller har andra uppdrag där HR-frågor är viktiga. Här hittar du fakta, råd och information som kan stödja dig i ditt dagliga arbete.

Moa Eirell
2024-03-07