Arbetskläder - vad gäller?

Enligt Skatteverkets uppfattning är det viktigt att beakta att kostnader för kläder i grunden är privata levnadskostnader och att detta gäller även för sådana kläder som enbart används på arbetstid. Umeå universitet ersätter inte kostnader för skattepliktiga arbetskläder och ger inte heller bidrag till anställda för inköp av arbetskläder.

När kan arbetskläder betraktas som skattefria och därmed kunna köpas in av arbetsgivaren till anställda på Umeå universitet?

Om inköpet görs av arbetsgivaren och avser kläder som närmast kan jämställas med arbetsredskap, avpassade för tjänsten och lämpligen inte kan användas privat är de skattefria.

Vad gäller för skattefria arbetskläder som även kan lämpa sig för privat bruk, t.ex. jacka, kostym, dräkt, byxor etc.?

Om vanliga kläder ska betraktas som skattefria bör de enligt Skatteverket:

  • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda
  • vara avpassade för tjänsten, d.v.s. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap
  • utgöra arbetskläder, d.v.s. de tillhandahålls för att användas i tjänsten
  • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

Logotypen bör ha en sådan placering och vara av en sådan storlek och färgsättning som gör att en besökare tydligt uppfattar märkningen.

Detta innebär att vissa klädesplagg normalt inte kan komma i fråga för skattefrihet, t.ex. underkläder och skor.

För skattefrihet för ovan benämnda plagg räcker det således inte att de är försedda med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga ovan nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda.

Läs mer om vad som gäller för arbetskläder på Skatteverkets hemsida:

När är arbetskläder skattefria? 

Skattefria arbetskläder

 

Birgitta Berglund
2022-03-07