Stöld, sabotage och inbrott

För att förebygga stöld, sabotage och intrång ska alla anställda se till att låsanordningar fungerar och att dörrar är låsta när de ska vara det. Förvara allt stöldbegärligt som till exempel laptop och mobiltelefon så att du alltid har det under uppsikt. Varje terminsstart bör också alla studenter och anställda få information om detta.

Rutiner vid stöld eller sabotage

1. Den som upptäcker stölden eller skadegörelsen ska direkt göra en polisanmälan.

Om egendomen tillhör universitetet är universitetet målsägande, men den som använder egendomen ska stå som kontaktperson. Om egendomen är privat så är målsäganden den som äger egendomen. Om det gäller en större stöld eller skadegörelse, undvik att flytta på saker innan polisen gjort en teknisk undersökning, om det inte finns risk för ytterligare skada eller platsen omedelbart behöver saneras.

2. Den som upptäcker en stöld eller skada ska informera prefekt eller chef samt universitetets säkerhetschef så fort som möjligt.

Kom ihåg vid stöld av:

  • Mobiltelefon - spärra telefonen.
  • Kontokort - spärra korten.
  • Passerkort - spärra kortet och anmäl till husservice eller motsvarande.
  • Nycklar – En nyckel ska inte gå att koppla till den lokal den går till. Om du tappar bort eller blir bestulen på en nyckel och det på något sätt går att ta reda på vilken lokal den går till, ska du se till att låscylindern till den lokalen byts ut.
  • Dator - Var noga med rutiner för säkerhetskopiering och lösenord som motsvarar systemets lösenordspolicy.

Hur förhindrar jag stöld och skada?

  • Förvara inte uppackad utrustning eller egendom i allmänna utrymmen.
  • Gör det klart vem som har huvudansvar för all gemensam utrustning.
  • Märk, inventarieför och stöldskydda all stöldbegärlig utrustning.
  • Se regelbundet till utrustning.

Universitetet har en egendoms- och ansvarsförsäkring via Kammarkollegiet som ger ersättning vid stöld och skada för summor över 232 500 kr (2019). Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets webbsida eller under rubriken "Verksamhetsförsäkring" under Regler och styrning.

kontaktinformation

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

kontaktinformation

Lisa Redin
Säkerhetssamordnare
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Frida Fjellström
2021-04-28