Förebygga stöld, sabotage och inbrott

För att förebygga stöld, sabotage och intrång ska alla anställda se till att låsanordningar fungerar och att dörrar är låsta när de ska vara det. Förvara allt stöldbegärligt som till exempel laptop och mobiltelefon så att du alltid har det under uppsikt. Varje terminsstart bör också alla studenter och anställda få information om detta.

Hur förhindrar jag stöld och skada?

  • Förvara inte uppackad utrustning eller egendom i allmänna utrymmen.
  • Gör det klart vem som har huvudansvar för all gemensam utrustning.
  • Märk, inventarieför och stöldskydda all stöldbegärlig utrustning.
  • Se regelbundet till utrustning.

Universitetet har en egendoms- och ansvarsförsäkring via Kammarkollegiet som ger ersättning vid stöld och skada för summor över 232 500 kr (2019). Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets webbsida eller under rubriken "Verksamhetsförsäkring" under Regler och styrning.

kontaktinformation

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Stöld, sabotage och inbrott

Om du blivit utsatt för stöld, upptäcker sabotage eller inbrott ska du göra en anmälan till polisen. Men det finns även andra saker att tänka på. 

Frida Fjellström
2022-02-25