IT-kontaktperson

Logga in för att se mer information på denna sida.

Som IT-kontaktperson representerar du din institution eller enhet i dialogen kring IT-relaterade frågor. Du är en viktig länk mellan ITS och din verksamhet.

Som IT-kontaktperson representerar du din institution eller enhet i dialogen kring IT-relaterade frågor. Du är en viktig länk mellan ITS och din verksamhet. Det kan handla om att förankra och föra en dialog om frågor som exempelvis:

 • IT-stöd
 • förvaltning och underhåll av infrastruktur och system
 • identifiering av behov
 • planerade åtgärder och investeringar
 • prioriteringar
 • planeringar

Chefer/prefekter väljer varje år vilka som ska vara IT-kontaktpersoner. Du kan vara IT-kontaktperson under ett år eller under längre tid.

Mer information om rollen som IT-kontaktperson

Detta gör en IT-kontaktperson

Som IT-kontaktperson representerar du din verksamhet snarare än teknikfrågorna. Dina kunskaper om och din förankring i verksamheten är viktigare än dina kunskap inom teknik.

Din roll är kommunikativ - att vara en länk för kommunikation mellan ITS och din verksamhet. Exempelvis ansvarar du för att:

 • din verksamhet har aktuell information om vad som är på gång när det gäller driftstörningar, planerade underhåll och åtgärder som kan påverka verksamheten.
 • ITS får information om din verksamhets förutsättningar, behov, synpunkter och önskemål.
 • utbilda dig själv genom att delta i möten för IT-kontaktpersoner samt seminarier och riktade utbildningar.

Så kommunicerar ITS med IT-kontaktpersoner

ITS har ett par olika kanaler för information till IT-kontaktpersonerna. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad genom att följa våra kanaler. Några av de viktigaste kanalerna är:

 • Bloggar för ITS driftinformation och IRT
 • IT-forum - Teams-yta
 • Möten för IT-kontaktpersoner - cirka tre gånger per termin anordnar ITS möten. Där presenterar vi kommande förändringar och diskuterar gemensamma behov och lösningar
 • Direktkontakt mellan ITS och IT-kontaktpersoner.

Som IT-kontaktperson kan du också bli vald till att vara delaktig i särskilda referensgrupper samt delta i test och utvärdering, planeringsarbete o.s.v. 

Chef/prefekt anmäler IT-kontaktperson

Det är du som chef/prefekt som har ansvar för att anmäla IT-kontaktperson. Du blir kontaktad en gång per år med information och kan då välja att anmäla nya IT-kontaktperson eller välja om den befintliga kontaktpersonen.

Du kan skicka in din anmälan under december eller januari. Detta för att vi ska kunna bjuda in till det första mötet för IT-kontaktpersonerna. 

Logga in för att fylla i formuläret


Vanliga frågor om IT-kontaktpersoner

Hur blir jag en IT-kontaktperson?

Kontakta din chef/prefekt för att fråga om din enhet/institution har en utsedd en IT-kontaktperson.

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-02-09