Råd och riktlinjer

Digital tillgänglighet

Vad säger lagen om digital offentlig service och hur gör man tillgängliga dokument och filmer?

Säkerhet

Området innefattar fysisk säkerhet, laborativ säkerhet, IT- och informationssäkerhet, brandskydd och krishantering.

Juridik och personuppgifter

Förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, vad gäller kring personuppgifter?

Kommunikationsguide

Vad ska jag tänka på när jag skriver en text och hur får jag använda den grafiska profilen?

Registratur och arkiv

Diarieföring, vilka dokument som ska arkiveras, och rådgivning inom ämnet.

Anja Axelsson
2024-01-28