Råd och riktlinjer

Digital tillgänglighet

Vad säger lagen om digital offentlig service och hur gör man tillgängliga dokument och filmer?

Säkerhet

Säkerhetsområdet rör allt från lokaler till IT- och informationssäkerhet, krishantering, brandskydd och mer.

Juridik och personuppgifter

Förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, vad gäller kring personuppgifter?

Kommunikation och profil

Vad ska jag tänker på när jag skriver en text och hur får jag använda den grafiska profilen?

Registratur och arkiv

Diarieföring, vilka dokument som ska arkiveras, och rådgivning inom ämnet.

Anja Axelsson
2021-05-19