Driftinformation för hus och lokaler

Här hittar du kompletterande information om driftstörningar som påverkar de hus eller lokaler som Umeå universitetet har verksamhet i.

I första hand uppmanar vi dig att följa löpande driftinformation direkt från Akademiska hus.

2024-02-13 kl. 16.00

Ventilationsaggregatet i Lärarutbildningshuset är i gång nu.

2024-02-13

Ett ventilationsaggregat har frusit sönder i Lärarutbildningshuset.
Akademiska Hus har lagat det, men har problem att få igång det.

2024-01-22

Vi har under helgen haft en nedfrysning på UB beroende på en sönderfrusen kallvattenledning som kan härledas till kylan i kombination med ombyggnation av yttertak där viss del av isolering var demonterad. Akademiska Hus har vidtagit åtgärder tillsammans med Ocab. Sanering är påbörjad och vissa delar rivs för att uttorkning ska kunna påbörjas. Skadebesiktning är beställd och påbörjas snarast.

2024-01-18

Det ser ut att bli kallt igen i helgen och Akademiska Hus vill säkerställa att det inte blir fler haverier på grund av det. Därför kommer de att köra vissa aggregat med reducerad ventilation. Det gäller endast vissa kontorsdelar och en del allmänna ytor, ventilationen i laboratorium berörs inte av det.

2024-01-16

I morse/under natten stannade två ventilationsaggregat på Naturvetarhuset, ett på Polisutbildningshuset och ett på Universum på grund av utlösta frysvakter. Värmebatterierna har inte frusit sönder så Akademiska Hus har under morgonen kunnat starta upp dem igen. De kommer manuellt starta om dessa aggregat igen i morgon efter kl. 07.30.

UB har ett värmebatteri som håller på att repareras (sedan förra köldknäppen) men hela huset är ändå ventilerat med lite reducerat luftflöde.

I KBC-huset är en pump till ett av aggregaten trasig. Även där är hela huset ventilerat, men med reducerad ventilation. Pumpen är beställd och Akdemiska Hus hoppas kunna byta den under dagen.

2024-01-09 kl. 16 ny uppdatering om ventilationen

Ventilationen i Lärarutbildningshuset är nu i gång och toalettgrupperna på Fysiologihuset har tinat upp så även de är i bruk. Hela campus har nu ventilation förutom på UB där vissa delar fortfarande har begränsat luftflöde.

2024-01-09 Uppdatering ventilation

Fysiologihuset del B: ventilationen är nu igång.

Kemihuset: i A-delen och kontorsdelen är ventilationen igång. Del B körs nu med full kapacitet.

Lärarutbildningshuset (köksdelarna): arbetet påbörjas tisdag efter lunch så den nya prognosen är att aggregater ska vara i drift under onsdag om allt går enligt planen.

Universitetsbiblioteket: besiktning av synliga vattenskador är utförd idag.

2024-01-08 Problem med ventilation i vissa hus på grund av kylan

Den extremkyla som drabbade Umeåregionen under förra veckan (vecka 1, 2024) har påverkat ventilationen i vissa hus och gjort att en del värmebatterier har gått sönder och behöver bytas ut. Ett värmebatteri används för att värma upp den luft som går in i en byggnad så det inte blir för kallt.

Berörda verksamheter är informerade

Då laboratorier kräver balanserad ventilation av arbetsmiljöskäl har ansvariga chefer informerats särskilt.

Prioritering i arbetet

  1. Laboratorier som kräver en balanserad till- och frånluft för arbetsmiljöns skull.
  2. Övriga lokaler

Vad händer nu?

Akademiska hus har arbetslag i lokaler där ventilationen påverkats för att starta om ventilationen under kontrollerade former. I de fall värmebatterierna helt gått sönder kommer dessa att bytas ut.

Hus och lokaler där delar behöver bytas ut

Fysiologihuset, del B.
Universitetsbiblioteket, delar av lokalerna.
Lärarutbildningshuset.

Kontakta Akademiska hus

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Akademiska Hus kundservice: 010-557 24 24 eller info@akademiskahus.se

Frida Fjellström
2024-02-14