Säkra information med Min backup

Backuptjänsten Min backup säkrar din information på ett tryggt och enkelt sätt. Institutionen/enheten tilldelas en förutbestämd diskvolym utan kostnad. Alla anställda ansluts automatiskt till tjänsten.

Du som är anställd vid Umeå universitet är automatiskt ansluten till tjänsten. Du loggar in med ditt Umu-id och lösenord. Tjänsten inaktiveras automtiskt om din anställning avslutas.

I Min backup ingår:

  • Backup av en mapp med understruktur var 15:e minut
  • 50 GB lagringsyta per användare
  • Möjlighet att återställa filer 90 dagar efter att de raderats
  • Tillval att utöka lagringsvolymen

Du som användare kan läsa datorns säkerhetskopierade filer från upp till fyra mobila enheter. Via mobila enheter är det endast möjligt att läsa filer, inte redigera och spara om filerna.

För både PC och Mac är dokumentmappen förvald mapp för backup. Du kan under installationen själv välja att byta till en annan mapp.

Om den automatiska uppbackningen skulle misslyckas får du ett e-postmeddelande om detta.

Beställ tjänsten till anknutna

Anknutna vid universitetet kan också använda tjänsten men då beställs och betalas den av institutionen/enheten. Tjänsten kostar 55 kronor/månad per anknuten. Detta gäller endast för anknutna utan anställning vid Umeå universitet.

Beställ tjänsten genom att registrera ett ärende i Servicedesk. Tjänsten kan också beställas av prefekt/enhetschef samt IT-ansvarig via "Verktyg" i Servicedesk.

Du som beställt tjänsten får en bekräftelse via e-post som innehåller information om hur åtkomst till tjänsten sker. Tjänsten blir tillgängligt direkt efter beställning.

Följ upp hur tjänsten används

Vi rekommenderar att ni utser en person vid er institution/enhet som kan logga in i tjänsten och följa hur tjänsten används hos er. Där går det att se vilka anställda och anknutna som använder tjänsten.

Storleken på diskvolymen

Storleken på den ingående diskvolymen baseras på antalet anslutna användare. Utrymmet blir en gemensam pott där användarna kan använda olika mycket diskutrymme, så länge gruppens totala diskvolym inte överskrids. Den initiala diskvolymen är anpassad för att vara tillräcklig för de flesta användare.

Om diskvolymen behöver utökas

Om diskvolymen behöver utökas kan det göras i steg (multipler) motsvarande den ursprungliga diskvolymen. En grupp med till exempel 100 anslutna användare tilldelas initialt 5.000 GB i diskvolym. Om den behöver utökas görs det i steg motsvarande 5.000 GB.

Support

Till Servicedesk kan du skicka ett ärende när du exempelvis behöver stöd kring:

*  Teknisk support
*  Beställning av tillgång till system

Telefon: 090 - 786 63 00

Manual

Manualer och instruktioner hittar du på webbplatsen Manual.

Driftinformation

https://it-status.umu.se/driftinfo

Elin Sköld
2021-06-11