Öppna bankkonto i Sverige

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

För att utbetala ersättning av lön, arvode och interna stipendium behöver personen ett bankkonto. De som stannar en längre tid i Sverige rekommenderas att öppna ett svenskt bankkonto. Vid kortare vistelser är en utbetalning till ett utländskt konto mer lämpligt.

Information om att öppna bankkonto

Generellt gäller att personer som har ett arbetstillstånd/uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige kan öppna ett bankkonto. Det finns dock undantag eftersom bankerna måste uppfylla vissa lagar kring t.ex. kundkännedom och penningtvätt för att säkerställa trygga förhållanden. Om banken anser att personen inte uppfyller dessa krav kan personen bli nekad att öppna ett bankkonto. Det innebär inte att alla banker kommer att neka eftersom bankerna har olika rutiner. Personen kan då i stället besöka en annan bank och försöka öppna ett bankkonto där.

Att bli bankkund utan personnummer

Det är möjligt att öppna ett bankkonto utan svenskt personnummer med utländskt pass.

För att öppna ett bankkonto ska personen besöka banken och ta med sig följande handlingar:

  1. Pass
  2. Uppehållstillståndskort (om man kommer från land utanför EU)
  3. Skattenummer/TIN för alla de länder kunden har skattskyldighet i.
  4. Anställningsavtal där arbetsgivare, tidsperiod, lön och underskrift av arbetsgivare framgår. För stipendiater behövs beslut av tilldelning av stipendium undertecknat av dekan (internt) eller annan skriftlig handling där tilldelning av anslagsgivare framgår (externt).
  5. Eventuella handlingar som styrker ursprunget på större belopp som den nya kunden tänker föra över till oss, t.ex. försäljningslikvid av bostad i annat land.
  6. Umeå universitets intyg öppna bankkonto

Umeå universitets intyg öppna bankkonto

Intyget syftar till att ge banken kompletterande och utförlig information om personens arbetsuppgifter/uppdrag under den planerade tiden för vistelsen i Sverige. För stipendium rekommenderar vi att uppdraget skrivs fram tydligt eftersom bankerna reagerar på de stora beloppen som ska utbetalas. Tänk på att kontaktpersonen som anges ska vara nåbar och kunna svara på eventuella frågor kring personen och dess inkomst. Det är även kontaktpersonen som ska underteckna intyget.

Umeå universitets intyg öppna bankkonto

Att bli bankkund med personnummer

Personer som vill öppna ett bankkonto med ett svenskt personnummer måste (förutom handlingarna ovan) även ha en svensk id-legitimation som styrker deras personnummer. Personen kan inte legitimera sig med sitt pass från annat land utan måste invänta id-legitimation från exempelvis Skatteverket innan ett konto kan öppnas.

Bankkonto med och utan personnummer 

Konto som öppnas utan personnummer ger tillgång till alla banktjänster förutom de som bygger på BankID, t.ex. Swish. Om personen senare får ett personnummer och svenskt ID ska de besöka banken på nytt för att ändra kundnumret i bankens register. Kort och kontonummer påverkas inte av ändringen men det öppnar för möjligheten att personen kan skaffa BankID som ger en god förutsättning för att en längre vistelse i Sverige ska bli trevlig.

Observera! De som inte har BankID kan inte registrera sitt konto via lönetjänst i Danske bank utan måste fylla i en bankblankett och skicka till löneadministrationen tillsammans med ett kontobevis/kontoinformation.
Bankkonto utland (underskriven av den anställde, går bra att scanna in)

Viktig information till den nya medarbetaren/stipendiaten

Det är extra viktigt att personen har med sig samtliga handlingar som banken behöver. Dessutom behöver de vara mycket tydliga och uppriktiga då de lämnar information till banken.


Inför öppnande av bankkonto

1. Personen måste fylla i kundkännedomsblanketten noga för att undvika onödiga kompletteringar som tar tid och i värsta fall resulterar i ett avslag för att informationen som lämnas inte ger en rimlig bild av det kommande kundförhållandet.

2. Personen är skyldig att hålla adresser och telefonnummer uppdaterade så att banken kan ta kontakt vid behov. De måste löpande svara på kundkännedomsfrågor eller frågor om avvikande transaktioner för att banken ska kunna tillhandahålla banktjänster. Det finns lagkrav bakom och banken kan i värsta fall bli tvungna att säga upp kontot om de inte kan få svar på frågor.

3. Banken tillhandahåller inte utlandsbetalningar till/från alla länder i världen. På aktuell banks hemsida finns alltid aktuell information om vilka länder personen kan göra utlandsbetalningar till, detta kan skilja sig åt mellan bankerna. För bankkonto som har öppnats utan personnummer och svensk id-handling tillåts inga transaktioner till andra länder.

4. Det är väldigt viktigt att personen märker sin postlåda/postfack med för- och efternamn så att betalkort och annan viktig post kan delas ut.

Inför avresa från Sverige

  1. Innan personen lämnar landet ska kontot avslutas och pengar föras över till annat konto.
  2. Banken kan inte hjälpa till med överföringar via telefon eller mejl utan det krävs ett personligt besök på kontoret.
  3. Banker tillhandahåller banktjänster för att personer som bor i Sverige ska kunna sköta sin ekonomi. Om personen flyttar till ett annat land och får sina inkomster där ska personen öppna ett bankkonto i det landet. Lagarna kring kundkännedom och penningtvätt gör att det är olämpligt att fortsätta sköta sin ekonomi via ett svenskt bankkonto om man inte längre har koppling till landet.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-12-06