Kompetensförsörjning

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Kompetensförsörjning handlar om att förstå och planera verksamhetens behov av kompetens, rekrytera medarbetare och utveckla medarbetarnas kompetens –  men också om att ställa om och avveckla medarbetare.

 

Foto:

Huvudingången kompetensförsörjning i HR-guiden samlar information som ger stöd till strategiskt arbete såväl som  beskrivningar av praktiska arbetsmoment och rutiner.

Kompetensförsörjningsplanering

Sidan handlar om att förstå vilken kompetens som behövs i förhållande uppdrag och resurser, sätta upp målsättningar och planera.

Kompetensförsörjningsplanering

Kompetensförsörjningsmodellen ARUBA

Sidan syftar till att beskriva hur Umeå universitet arbetar med delarna inom kompetensförsörjningsmodellen ARUBA.

Kompetensförsörjningsmodellen ARUBA

Rekryteringsprocessen

Här beskrivs rekryteringsprocessens tre delar initiera, rekrytera och anställa.

Rekryteringsprocessen

Rekrytering: chefens ansvar

Här ges en fördjupad beskrivning av chefens/prefektens ansvar vid rekrytering.

Rekrytering: chefens ansvar

Lagar och regler som styr rekrytering

Sidan syftar till att beskriva vilka lagar och regler som är viktiga att känna till för den som ska genomföra en rekrytering.

Lagar och regler som styr rekrytering

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Här beskrivs regelverk och rutiner för hur det går till när Umeå universitet i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter erbjuder arbete eller sysselsättning åt personer som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Inför ankomst: Förberedelser vid nyanställning

Här finns goda råd och checklistor för hur arbetsplatsen och den nya medarbetaren kan förbereda sig inför tjänstetillträdet. Sidan beskriver särskilt vad som är viktigt att tänka på vid anställning av internationella medarbetare.

Inför ankomst: Förberedelser vid nyanställning

Introduktion av nyanställda

Sidan beskriver vilket centralt stöd som finns till nyanställda och ger förslag på hur en institution eller enhet kan ge en bra introduktion på arbetsplatsen. Sidan beskriver särskilt vad som är viktigt att tänka på vid anställning av internationella medarbetare.

Kompetensutveckling

Sidan beskriver kompetensförsörjningsplaneringen knyter an till medarbetarnas kompetensutvecklingen på individuell nivå. Här finns också anvisningar för hur man tar fram och arbetar med en individuell utvecklingsplan.

Kompetensutveckling

Söka utvecklingsmedel från LUF

Sidan beskriver den lokala utvecklingsfondens syfte och hur det går till att söka medel från fonden för att utveckla medarbetarnas kompetens och anställningsbarhet.

Söka utvecklingsmedel från LUF

Omställningsprocessen

Sidan beskriver hur universitetet arbetar om det uppstår arbetsbrist i någon del av organisationen: vad man som chef behöver göra och vilket stöd som finnas att få från Personalenheten.

Omställningsprocessen

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
HR-strateg vid Personalenheten
✉ anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

kontakt

HR-strateg vid Personalenheten

Foto:

Caroline Henrysson
Caroline Henrysson, HR-strateg vid Personalenheten
caroline.henrysson@umu.se
📞 090-786 80 46

 

Carina Mattsson, HR-strateg vid Personalenheten.

Foto:

Carina Mattsson
HR-strateg vid Personalenheten
carina.mattsson@umu.se
📞 090-786 57 31

Caroline Henrysson
2023-06-22