Teams, Microsoft 365

Teams är ett socialt samarbetsverktyg i Microsoft 365 som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. Alla anställda kan själv skapa ett Team i Microsoft 365.

Teams är din digitala arbetsplats där du kan:

  • Samla ihop dina kollegor i ett team och strukturera ert arbete utifrån område och behov
  • Kommunicera smidigt med dina kollegor via chatt
  • Samarbeta med externa och interna personer
  • Ha videomöten både inom och utanför organisationen
  • Dela, få åtkomst till och redigera filer säkert och samtidigt med andra
  • Strukturera och fördela arbetsuppgifter

Webbinarier om Teams

 

Så ringer du i Teams

Kort video om hur du ringer i Teams (obs när din telefoni blivit flyttad), var du hittar samtalsinställningar och hur du hänvisar samtal när du inte vill vara tillgänglig. Slå på undertexter genom att klicka på cc-knappen.

instruktionsfilm för möten i teams

Lär dig de grundläggande funktionerna i ett Teams-möte. Videon är cirka 12 minuter lång och är textad på svenska och engelska. Slå på undertext genom att klicka på knappen CC.

Vilka är tjänsten till för?

Tjänsten är tillgänglig för alla anställda och studenter vid Umeå universitet.

Så skaffar du tjänsten

  1. Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id (umuid@ad.umu.se).
  2. Leta upp Teams i panelen till vänster. Om du inte hittar den där, klicka längst ned i hörnet för att få fram alla applikationer.
  3. Klicka på Teams.
  4. Du är nu igång med Teams!

Kom igång med Teams

Team eller kanal?

Ett team kan innehålla flera kanaler. En kanal inom ett team kan vara dedikerat till ett visst ämne, område eller kanske projekt. Alla medlemmar i ett team kan skapa en kanal i teamet.

Skillnaden mellan team och kanal

Skapa tydliga namn och definiera ett syfte

Namnet på teamet eller kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn.

Tänk igenom och definiera syftet innan du startar upp ett team eller en kanal. Det måste vara tydligt för samtliga gruppmedlemmar vad samarbetet gäller och syftar till.

Teams för digitala möten

För dig som vill använda Teams för att anordna digitala möten finns det flera olika typer av möten att välja på. Läs mer om de olika mötestyperna här. 

Användarstöd

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Microsoft 365

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Microsoft 365. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser,  anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. 

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Microsoft 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Logga in i Microsoft 365

Logga in med umu-id@ad.umu.se och ditt lösenord

Logga in i Microsoft 365

Stöd och hjälp Microsoft 365

Vanliga frågor och svar om Microsoft 365 i Manual.

FAQ Microsoft 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Microsoft 365.

Användarforum för Microsoft 365

Lär dig mer om hur du använder Microsoft 365.

Användarstöd Microsoft 365

Elin Sköld
2023-04-04