Information om fler programvaror

Här hittar du information om vilka program som du som anställd har tillgång till på Umeå universitet. Om du vill ha tillgång till en programvara ska du främst kontakta den som är licensansvarig på din institution.

Program Beskrivning Tillgång/nedladdning
Adobe Huvuddelen av Adobe och

Macromedias produkter för grafisk utformning, bildbehandling, audio- och videoredigering, webbdesign m.m. finns för Mac och Windows.

Finns för nedladdning på Programservern.

Licensansvarig/motsvarande vid institution ska rapportera licenser för använd programvara

ArcGIS Geografiska Informations System Campusavtal. Institutionen för geografi och ekonomisk historia (kontaktperson Magnus Strömgren) betalar en årlig avgift för licensen. Denna kostnad delas sedan lika mellan de institutioner som är med och använder den. Avtalet gäller för både lärare och studenter för de institutioner som är med och betalar licensen.

​Camtasia Studio/SnagIt

​För datorskärmin-spelningar och videoredigering. ​Finns för nedladdning på Programservern.

Licensansvarig/motsvarande vid institution ska rapportera licenser för använd programvara.

​ClaroRead Plus PC

​Talsyntesprogram till PC med stöd för flera språk.

Universitetet har en campuslicens för universitetsägda och privata datorer.

Läs mer

EndNote Referenshanteringsprogram för Mac och PC.

Finns för nedladdning på Programservern.

Universitetet har en så kallad sitelicens. EndNote är centralt finansierad utan debitering mot institutionerna. Licensen omfattar all anställd personal inklusive doktorander (PhD-studerande), studenter i universitetets datorlabb samt användning inom bibliotek för gemensamma personaldatorer.

FileMaker

Register-/databasprogram med möjlighet att dela register mellan datorer över Internet samt publicera direkt via webb i den egna datorn. För Mac och Windows. Finns för nedladdning på Programservern.

Licensansvarig/motsvarande vid institution ska rapportera licenser för använd programvara.

MS Azure Dev Tools for Teaching ​Imagine från Microsoft är en paketlösning som ger tillgång till Microsofts utvecklings- och designmjukvaror. Verktygen passar framför allt för tekniska utbildningar (IT/data), men är inte begränsade till dessa. Imagine innehåller de flesta av Microsofts applikationer inklusive operativsystem, dock inte Officepaketen.

Programmen får endast användas för icke-kommersiell forskning samt för studier och undervisning.

​MS Azure Dev Tools for Teaching är tillgängligt för alla studenter samt alla lärare och forskare.

Logga in i MS Azure Dev Tools for Teaching

​MATLAB

Matematisk programvara. För Linux, Mac och Windows. Finns för nedladdning från MathWorks

Läs mer

​Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid. Mentimeter kan användas i undervisning för att aktivera och interagera med studenter.

Logga in med ditt Umu-id och lösenord

Mer information

​Microsoft

​Huvuddelen av Microsofts produkter Universitetet har en så kallad campuslicens. Kostnaden debiteras ut till verksamheten genom fördelningsnyckel.
Finns för nedladdning på Programservern.
Saida

Ordprediktions- och rättstavningsprogram som föreslår ord under inskrivning. För PC och webb.

​Universitetet har en campuslicens för universitetsägda och privata datorer.

Mer information hittar du här

SAS

​Statistikprogram för Mac, Linux, Unix och PC.

Vid beställning kontakta ITS inköp

​Simca och Modde

​Simca är ett program för mutivariabelanalys.

Modde är ett designverktyg som bland annat innehåller visuell riskanalys.

​Licensen gäller för användning på datorer som ägs av Umeå universitet. Programvarorna får användas för icke kommersiell forskning och undervisning inom Umeå universitet.
Licensen gäller inte studenters användning på privata datorer.

Kemi står tills vidare för kostnaden för licensen.

Vid behov av licens skicka licensförfrågan till kbc-support@umu.se för att få fullständiga instruktioner

Uppgraderingar ingår och support är tillgänglig efter registrering via e-post till info@umetrics.com.

​Stava Rex

Rättstavningsprogram på svenska för PC och Mac Universitetet har en campuslicens för universitetsägda och privata datorer.

Mer information hittar du här

​Spellright2

​Rättstavningsprogram på engelska för PC och Mac

Universitetet har en campuslicens för universitetsägda och privata datorer.

Mer information hittar du här

SPSS

​Statistikprogram för Mac, Linux och Windows.

Fullständiga installationsfiler för nyinstallation finns på programservern.

Patchar och fixpacs för nedladdning

Licensansvarig/motsvarande vid institution ska rapportera licenser för använd programvara

​WordRead Plus Mac  

​Talsyntesprogram till Mac med stöd för fleraspråk

Universitetet har en campuslicens för universitetsägda och privata datorer.

Mer information hittar du här

​Programvara för funktionsnedsättning

Ett stort antal olika programvaror från olika tillverkare​

Om du har en dator som ägs av universitetet (arbetsstationer, labbdatorer och så vidare) kan du installera de program som har licenser som inte är tidsbegränsade. Kontakta den som är licensansvarig på din institution eller enhet för att få hjälp att hämta programmen via Programservern.

Som anställd vid Umeå universitet kan du kostnadsfritt ladda ned och installera programmen på din privata dator. Licenserna för programmen gäller ett år i taget. När ett år har gått måste du förnya licenserna.

 Övrigt   Vid önskemål kontakta ITS inköp

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Sofia Westerlund
2023-09-07