Microsoft 365 - Den digitala arbetsplatsen

Microsoft 365 - "Den digitala arbetsplatsen" - är Umeå universitets samarbetsplattform som alla anställda har tillgång till. Här kan du kan spara och lagra filer, hantera dokument, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utanför universitetet på ett säkert sätt.

Syftet med att skapa en sammanhållen digital arbetsplats med hjälp av Microsoft 365 är att underlätta arbetsdagen för alla användare men också göra det lätt att göra rätt när det gäller lagar, regler, IT- och informationssäkerhet.

Logga in i Microsoft 365

Logga in med umu-id@ad.umu.se och ditt lösenord

Logga in i Microsoft 365

Spana in våra kommande utbildningar

Verktygslåda

Verktygen i Microsoft 365 som underlättar din arbetsdag.

Aktuellt

Aktuella arbeten i vår digitala arbetsplats.

Hjälp och stöd

Lär dig mer om verktygen i Microsoft 365.

Säkerhet

Säkerhet i molntjänsten Microsoft 365.

Gå direkt till

Elin Sköld
2023-10-04