Rätt till sjukvård och socialförsäkring

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Alla har rätt till nödvändig vård, men patienter som inte är försäkrade i ett EU/EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien får i regel stå för sina vårdkostnader själva.

 

Foto:

 

Information som är riktad till internationella medarbetare 

Information om socialförsäkring och rätt till sjukvård riktad till nya internationella medarbetare finns på sidan Insurance på Aurora. 

Insurance coverage

Rätten till nödvändig sjukvård

Alla som befinner sig i Sverige har rätt till nödvändig sjukvård. För att få tillgång till subventionerad vård behöver man vara folkbokförd i Sverige eller vara socialförsäkrad i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. 

Sjukvård för medarbetare som stannar i Sverige mer än ett år

Medborgare från andra länder som planerar att vistas i Sverige i ett år eller mer ska folkbokföra sig i Sverige. Därmed anses de som bosatta här och får tillgång till hälso- och sjukvården såsom övriga bosatta i Sverige dvs. de betalar en subventionerad avgift för vård.

Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Sjukvård för medarbetare som stannar i Sverige mindre än ett år

När det gäller medarbetare som ska stanna i Sverige mindre än ett år ser reglerna olika ut beroende på personens medborgarskap.

Medborgare i länder inom EU/EES och Schweiz

Försäkrade i EU/EES-länder eller Schweiz har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till nödvändig vård. Denna rätt innebär att de under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat. De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl.

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig.

En besökare som tänker vistas i Sverige i fem månader kan således ha rätt till mer vård i Sverige än en person som planerar att bara stanna några dagar.

Det är behandlande läkare som avgör vad som anses vara nödvändig vård.

Den som är berättigad till nödvändig vård betalar samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige. De omfattas också av högkostnadsskyddet.

Vid besök hos hälso- och sjukvården ska följande tas med:

  • pass eller nationellt ID-kort
  • ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg om innehav av EU-kort och/eller
  • intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige (från Försäkringskassan)

För mer information se: Vård av personer från andra länder (Sveriges kommuner och landsting, skr.se)

Medborgare i länder inom Norden

Medborgare från de nordiska länderna behöver uppvisa pass/ID-kort och folkbokföringsadress i annat nordiskt land för att vara berättigad nödvändig vård.

Nordiska medborgare betalar samma vårdavgifter som personer bosatta i Sverige.

Läs mer om vård för nordiska medborgare:

Vård i Sverige (norden.org)

Medborgare från länder utanför EU och Norden

Medborgare som planerar att stanna kortare tid än ett år i Sverige har inte rätt att folkbokföra sig här samt få ett personnummer.

Konsekvensen blir att kostnader för sjukvård blir den faktiska, vilket är avsevärt mycket högre än vanliga patientavgifter. 

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring via Kammarkollegiet för att tillgodose internationella medarbetare och stipendiater vid Umeå universitet med ett försäkringsskydd. Försäkringen ersätter bland annat nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- och tandvård.

» Folkbokföring, personnummer och samordningsnummer

Försäkringen är inte heltäckande och ersätter därför inte kostnader för planerad vård.

Försäkringen är inte giltig för folkbokföring i Sverige.

Medborgare från länder och regioner med sjukvårdskonventioner

Sverige har sjukvårdskonventioner med bland andra Australien, Algeriet, Israel och Quebec.

Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare (skr.se)

För frågor om sjukvårdskonventioner kontaktas Försäkringskassan.

Vägledning - socialförsäkring

Att omfattas av den svenska socialförsäkringen innebär att man kan ha rätt till olika typer av förmåner som till exempel föräldrapenning, sjukpenning och bostadsbidrag.

Vem som omfattas och kan få förmåner och ersättningar beror på flera olika saker. Därför behöver Försäkringskassan få uppgifter för de personer som kommer till oss så att de kan påbörja en utredning kring personens socialförsäkringstillhörighet. 

Informera medarbetaren om att lämna in sina uppgifter till Försäkringskassan.

Uppgifterna ska lämna in uppgifter till Försäkringskassans genom att använda e-tjänst eller pappersblankett 5456. (Länk nedan). EU-medborgare kan legitimera sig digitalt hos Försäkringskassan. En utredning påbörjas i samband med ett faktiskt ärende och med anledning av den långa handläggningstiden rekommenderar vi att personen ansöker om ett EU-kort för att processen ska påbörjas.

Om en medarbetare har frågor kring förmåner i socialförsäkringen bör personen hänvisas direkt till Försäkringskassan.

Flytta till Sverige (forsakringskassan.se)

Försäkringskassans information - försäkrad i Sverige

Försäkringskassans information - social insurance system

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Internationella hr-nätverket

Du som HR/motsvarande som arbetar med internationella HR-frågor är välkommen att delta i universitetets internationella HR-nätverk.

Nätverket samordnas av Personalenheten och erbjuder regelbundna möten, nyhetsspridning och möjligheten att diskutera frågor med andra HR-kollegor. 

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Internationella HR-nätverkets teamsgrupp

Rosita Nilsson
2023-10-23