Försäkringar

Umeå universitet erbjuder ett försäkringsskydd för anställda, gäster och stipendiater under arbetstid eller vid tjänsteresa.

Här hittar du information om försäkringar för anställda och gäster. 

Arbetsskadeförsäkring och Personskadeförsäkring (PSA) för anställda

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från AFA, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om till avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Du kan få ersättning om något av följande händer:

Olycksfall på arbetet
Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett
föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet

Olycksfall under färd till eller från arbetet
Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet

Arbetssjukdom och smittsam sjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen 

Mer information om arbetsskada och personskada samt hur du anmäler

Arbetsmiljö, arbetsskador och tillbud

AFA Försäkring

Informationsbroschyr

Så gäller arbetsskadeförsäkringen vid hemarbete under Covid-19

Arbete i hemmet på uppdrag av arbetsgivaren (PSA)

Umeå universitet har uppmanat medarbetare att i överenskommelse med närmsta chef helt eller delvis arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på distans.

Under denna tid gäller arbetsskadeförsäkringen (PSA) även vid hemarbete. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina arbetsuppgifter.

Det kan till exempel vara:

 • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
 • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta

För mer information om arbetsskadeförsäkringen kontakta AFA Försäkring

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Skyddet gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. För att ett sådant uppehåll ska anses vara ett avbrott i tjänsteresan och inte en fristående verksamhet, får uppehållet i tid inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Vid semester längre än 14 dagar måste en privat försäkring tecknas för hela semesterperioden.

Det spelar ingen roll om semesterperioden förläggs före, under eller efter tjänsteresan.

Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor.

Mer information om Försäkringsvillkor Tjänsteresa (2020)
Kammarkollegiet


När du reser till länder utanför EU eller länder utanför konventionen ska du ta med dig ett försäkringskort för tjänsteresa. Kontakta din administratör eller löneadministrationen för hjälp. 

Läs gärna igenom Goda råd på tjänsteresan


Falck Global Assistance
Om du har behov av akuthjälp i utlandet, till exempel om du är inlagd på sjukhuset eller behöver hemtransport, ska du kontakta assistansföretaget Falck Global Assistance.

De finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan 

Telefon: +46 8 587 71749
E-post: fga@se.falck.com 

 

För resor inom EU är det också bra att ta med sig ett EU-kort. Du beställer det på Försäkringskassans hemsida.
Mer information

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I din anställning omfattas du av statens tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen.

Mer information om försäkringen 
SPV hemsida

 

URA-försäkring

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring för anställda som är stationerade utomlands. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring.

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet. 

Mer information om URA-försäkring 
Kammarkollegiet

Övriga försäkringar

Pensionsförsäkring Kåpan Plus

Vill du spara i en privat pensionsförsäkring kan du göra det hos Kåpan pensioner. Mer information om pensionsförsäkringen hittar du på Kåpan pensioners hemsida.

Försäkring för utländska besökare

Utländska gäster, stipendiater och anställda som saknar personnummer omfattas av en samlingsförsäkring som Umeå universitet har tecknat med Kammarkollegiet. Försäkringen omfattar även medföljande familj.

Försäkringen gäller per automatik och det behöver inte göras en särkild beställning till Kammarkollegiet.

Exempel på personer som omfattas är t.ex. gästforskare, gästföreläsare, opponenter, stipendiater samt medföljande familj till omnämnda.

Försäkringen gäller:

 • Dygnet runt under besöket i Sverige.
 • Under resan mellan hemlandet och Sverige, förutsatt att besökaren reser direkt.
 • I hela Schengenområdet, förutsatt att personen har ett gällande Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om personen har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige.
 • För nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- och tandvård.

 Mer information om Försäkring för utländska besökare
Kammarkollegiet


Anställda som ska vara i Sverige längre tid än 1 år omfattas också av försäkringen under tiden som ansökan för folkbokföring hanteras av Skatteverket. När medarbetaren har fått sitt personnummer upphör försäkringen för medarbetaren och även medföljande familj.

kontakt

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

För frågor kring anmälan av arbetsskada och tillbud kontakta

Ulrika Moström
Miljösamordnare vid Lokalförsörjningsenheten
ulrika.mostrom@umu.se
📞 090-786 54 69

Rosita Nilsson
2021-06-11