Försäkringar

Som statligt anställd omfattas du av ett antal försäkringar som kan ge dig ersättning för bland annat arbetsskada, sjukdom och oförutsedda händelser på din tjänsteresa.

Ditt försäkringsskydd

Ditt försäkringsskydd består av ett antal olika delar som sammantaget ger dig ett fullgott skydd. En del försäkringar har du genom att du är folkbokförd i Sverige, andra via Umeå universitets kollektivavtal eller att du är statligt anställd. Som medarbetare ansvarar du själv för den försäkring som skyddar dig på din fritid. 

Socialförsäkringar

Socialförsäkringarna i Sverige består av ett flertal separata system, vilka tillsammans kan sägas utgöra det samlade socialförsäkringssystemet som gäller för alla som arbetar och bor i Sverige. 

Socialförsäkringen administreras av:

  • Försäkringskassan som har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.
  • Pensionsmyndigheten som har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

Försäkringskassans information om socialförsäkringar

 

Kollektivavtalade försäkringar för statligt anställda

Som ett komplement till socialförsäkringarna regleras vissa ersättningar i vårt kollektivavtal t.ex. ersättningar som utbetalas vid arbetsskada, sjukdom, föräldraledighet och uppsägning. 

Läs mer om arbetsskada och avtal om personskadeförsäkring Arbetsskadeförsäkring

Information om villkorsavtalen

 

Statens tjänstepensionsverk

I din statliga anställning har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och ersättning till din familj om du dör.

Mer information Tjänstegrupplivförsäkring

 

Kammarkollegiets försäkringar för statligt anställda

Statligt anställda omfattas även av ett antal försäkringar som administreras av Kammarkollegiet t.ex. statens tjänstereseförsäkring då du reser på uppdrag för myndighetens räkning. Universitetet har också försäkringar för gäster, studenter och arbetstagare som är utsända med URA-avtal. 

Klicka på länkarna rör att läsa mer om Kammarkollegiets respektive försäkringar.

Tjänstereseförsäkring

Försäkring för utländska gäster

Försäkring för svenska gäster

URA-försäkring

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium

 

Privata försäkringar

För ett mer komplett försäkringsskydd rekommenderas en eller flera privata försäkringar som t.ex. hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

Rosita Nilsson
2022-05-02