Försäkringar

Umeå universitet har kollektivavtalade försäkringar för anställda och upphandlade försäkringar för tjänsteresor, utlandsstationering, gäster och stipendiater.

De som deltar i verksamheten omfattas av antingen kollektivavtalade försäkringar för anställda eller upphandlade försäkringar med Kammarkollegiet, främst för resor och gäster. Nedan finns en kort beskrivning med länkar till fördjupande information. 

Arbetsskadeförsäkring och Personskadeförsäkring (PSA) för anställda

Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från AFA Försäkring, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om till avtal om ersättning vid personskada (PSA). 

Du kan få ersättning om något av följande händer:

Olycksfall på arbetet
Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett
föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet

Olycksfall under färd till eller från arbetet
Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet. Om ett trafikfordon är inblandat gäller förarens trafikförsäkring.

Arbetssjukdom och smittsam sjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen 

Mer information om arbetsskada och personskada samt hur du anmäler

Arbetsmiljö, arbetsskador och tillbud

AFA Försäkring

Informationsbroschyr

Så gäller arbetsskadeförsäkringen vid hemarbete 

Till skillnad från då arbete utförs på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med arbetsuppgifterna. Med det menas att du skadar dig i samband med att du utför en arbetsuppgift.

Det kan till exempel vara:

 • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
 • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
 • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
 • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
 • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
 • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
 • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta

Information arbetsskadeförsäkring

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för alla tjänsteresor som du gör för myndighetens räkning i Sverige och utomlands.

Skyddet gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Vid en utrikes tjänsteresa gäller skyddet även under avbrott p.g.a. semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga tjänsteort. För att ett sådant uppehåll ska anses vara ett avbrott i tjänsteresan och inte en fristående verksamhet, får uppehållet i tid inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Vid semester längre än 14 dagar måste en privat försäkring tecknas för hela semesterperioden.

Det spelar ingen roll om semesterperioden förläggs före, under eller efter tjänsteresan.

Försäkringsskyddet gäller även i områden dit UD avråder från resor.

Information om Tjänstereseförsäkring

Resor utanför EU

När du reser till länder utanför EU eller länder utanför konventionen ska du ta med dig ett försäkringsintyg för tjänsteresa. Kontakta din administratör för hjälp. 

Läs gärna igenom Goda råd på tjänsteresan


Falck Global Assistance
Om du har behov av akuthjälp i utlandet, till exempel om du är inlagd på sjukhuset eller behöver hemtransport, ska du kontakta assistansföretaget Falck Global Assistance.

De finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan 

Telefon: +46 8 587 71749
E-post: fga@se.falck.com 

 

Resor inom EU

För resor inom EU rekommenderar vi att du tar med ett EU-kort. Du beställer det på Försäkringskassans hemsida. Kortet ger dig möjlighet att få vård till samma avgifter som i Sverige. 
EU-kort Försäkringskassan

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I din anställning omfattas du av statens tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. Det är din familj som ansöker om tjänstegrupplivförsäkringen.

Mer information om försäkringen 
Tjänstegrupplivförsäkring

URA-försäkring och egendomsförsäkring

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring för anställda som är stationerade utomlands. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring.

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Intyg om URA-försäkring får du i samband med att du undertecknar URA-avtalet. 

Information URA-försäkring 

Kompletterande egendomsförsäkring till URA
Vid behov kan en separat egendomsförsäkring tecknas för medarbetaren. Denna försäkring är inte en samlingsförsäkring och en manuell beställning måste göras för medarbetaren till Kammarkollegiet.

Information om egendomsförsäkring

Övriga försäkringar

Pensionsförsäkring Kåpan Plus

Vill du spara i en privat pensionsförsäkring kan du göra det hos Kåpan pensioner.

Information Kåpan pensioner

Försäkring för utländska besökare

Utländska gäster, stipendiater och anställda som saknar personnummer omfattas av en samlingsförsäkring som Umeå universitet har tecknat med Kammarkollegiet. Försäkringen omfattar även medföljande familj.

Försäkringen är en samlingsförsäkring och man behöver inte göra en manuell beställning till Kammarkollegiet.

Exempel på personer som omfattas gästforskare, gästföreläsare, opponenter, stipendiater samt medföljande familj till omnämnda.

Försäkringen gäller:

 • Dygnet runt under besöket i Sverige.
 • Under resan mellan hemlandet och Sverige, förutsatt att besökaren reser direkt.
 • I hela Schengenområdet, förutsatt att personen har ett gällande Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om personen har ett uppehållstillstånd så gäller försäkringen bara i Sverige.
 • För nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Information Försäkring för utländska besökare


Anställda som ska vara i Myndigheter kan teckna särskilt personskadeskydd för grupper eller individer som inte är anställda vid myndigheten men som ändå bör ha ett personskadeskydd vid olycksfall som motsvarar det som gäller för anställda.Sverige längre tid än 1 år omfattas också av försäkringen under tiden som ansökan för folkbokföring hanteras av Skatteverket. När medarbetaren har fått sitt personnummer upphör försäkringen för medarbetaren och även medföljande familj.

Särskilt personskadeskydd

För personer som inte är anställda vid universitetet men som ändå bör ha ett personskadeskydd vid olycksfall som motsvarar arbetsskadeförsäkringen för anställda kan en särskild försäkring tecknas "Särskilt personskadeskydd". Försäkringen kan användas för t.ex. emeritus, stipendiater med svenskt medborgarskap, forskningspersoner och de som har ett tillfälligt uppdrag i verksamheten.

Försäkringen gäller:

 • Under tiden som personen deltar i verksamheten och har ett uppdrag.
 • På väg till eller från verksamheten, förutsatt att resan görs utan stopp längs vägen. Vid trafikskada omfattas personen av fordonets trafikförsäkring.

Information Särskilt personskadeskydd

kontakt

 

Foto:

Rosita Nilsson
HR-strateg vid Personalenheten
rosita.nilsson@umu.se
📞 090-786 54 69

 

För frågor kring anmälan av arbetsskada och tillbud kontakta

Ulrika Moström
Miljösamordnare vid Lokalförsörjningsenheten
ulrika.mostrom@umu.se
📞 090-786 54 69

Rosita Nilsson
2021-11-26