Verkstäder

Här hittar du kommande verkstäder som ges genom UPL.

Listan nedan fylls kontinuerligt på med aktuella verkstäder under terminens gång. Vid efterfrågan kan verkstäder skräddarsys till institutioner/enheter.

Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras.
Läs mer om verkstaden

Datum

Datum: 29 mars 2023
Tid: 13-16

Plats: Zoom

Språk: Ange språkpreferens i anmälningsformuläret

Anmäl dig här!

Kontakt: Marie Friman

Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas.
Läs mer om verkstaden

Datum

Datum: 10 maj 2023
Tid:
9-12

Plats: Zoom

Språk: Ange språkpreferens i anmälningsformuläret

Anmäl dig här!

--------------------------------

Datum: 15 december 2022
Tid: 13-16

Plats: Zoom

Språk: Ange språkpreferens i anmälningsformuläret

Anmäl dig här!

-------------------------------

Kontaktperson: Marie Friman

Verkstäder i Canvas

Verkstäderna är en introducerande grundutbildning och riktar sig till dig som är helt ny med Canvas eller just kommit i gång. På begäran kommer vi gärna ut och har en genomgång på din institution/enhet.
Läs mer om verkstaden

Kontaktperson:

 

Drop in

Vi erbjuder olika drop in-tillfällen för dig som har funderingar kring våra e-lärandesystem i allmänhet eller om specifika system.

E-café (drop in)

Välkommen till E-café.

Besök oss i Zoom och ställ frågor och få hjälp med våra e-lärandesystem (Canvas, Mentimeter, UmuPlay och Zoom).

E-caféet håller öppet tisdagar till fredagar mellan 10-12.

OBS!
Sista dag VT22 är 23 juni
Första dag HT22 är 23 augusti

Besök E-café i Zoom

Användarforum i Teams

I Teams finns det ett användarforum för e-lärande. Det är ett öppet forum för alla som arbetar med digitala verktyg för undervisning, till exempel Canvas eller Zoom.

I forumet är det fritt fram att framföra frågor och funderingar, hjälpa varandra och dela tips och erfarenheter. Vi som förvaltar och utvecklar e-lärandesystemen delar löpande med oss av tips och nyheter om saker vi tror att användare kan ha nytta av i sin vardag.

Användarforum för e-lärande

Digital salstentamen - frågestund i Zoom

Varje onsdag kl 9.00-10.00 kan du besöka en digital frågestund i Zoom för att få hjälp och stöd i Inspera.

Besök frågestunden i Zoom

 

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Frågor om din anmälan?

Om du har problem med din anmälan eller har andra frågor, kontakta vår administratör, Marie Friman.

Marie Friman
2022-12-08