Verkstäder

Här hittar du kommande verkstäder som ges genom UPL.

Listan nedan fylls kontinuerligt på med aktuella verkstäder under terminens gång. Vid efterfrågan kan verkstäder skräddarsys till institutioner/enheter.

Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras.
Läs mer om verkstaden

Datum

Inga datum är inplanerade för tillfället

Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas.
Läs mer om verkstaden

Datum

Våren 2024

Språk: Svenska eller engelska (ange önskat språk vid anmälan)
Kontakt: Marie Friman
Datum: 31 maj 9-12
Plats: Zoom

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 2024-05-23

 

Att designa en "bra" Canvasverkstad

Både tillgänglighetskrav och studenters önskemål ställer högre krav på hur vi faktiskt designar en kursyta i Cavas.

Under verkstaden kommer vi att gå igenom exempel på vad som kännetecknar en välstrukturerad och tillgänglig Canvassajt.
Läs mer om verkstaden och anmäl dig

Verkstäder för "Att kommunicera för lärande"

Dessa verkstäder är kopplade till kursen Att kommunicera för lärande, men verkstäderna är öppna för alla att söka även om man inte läser kursen.
Läs mer om verkstäderna och anmäl dig

Verkstäder i Canvas

Verkstäderna är en introducerande grundutbildning och riktar sig till dig som är helt ny med Canvas eller just kommit i gång. På begäran kommer vi gärna ut och har en genomgång på din institution/enhet.
Läs mer om verkstaden

Kontaktperson:

 

Bemötande i spända undervisningssituationer

Upplever du ibland att det är svårt att veta hur du ska hantera studenter i vissa situationer? Till exempel när någons beteende får negativa konsekvenser för några andra, eller när oro och stress i en studentgrupp påverkar hela lärandemiljön.
Läs mer om verkstaden

Datum

Datum: 5 juni, kl 9-12

Plats: BET.E.101, Beteendevetarhuset

Språk: Svenska

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag: 2024-05-29

Har du frågor av praktisk natur, kontakta: Marie Friman

Drop in

Vi erbjuder olika drop in-tillfällen för dig som har funderingar kring våra e-lärandesystem i allmänhet eller om specifika system.

E-café (drop in)

Välkommen till E-café.

Besök oss i Zoom och ställ frågor och få hjälp med våra e-lärandesystem (Canvas, Inspera, Mentimeter, UmuPlay och Zoom).

E-caféet håller öppet tisdagar till fredagar mellan 10-12.

OBS!
Stängt 13-15 september

Besök E-café i Zoom

Användarforum i Teams

I Teams finns det ett användarforum för e-lärande. Det är ett öppet forum för alla som arbetar med digitala verktyg för undervisning, till exempel Canvas eller Zoom.

I forumet är det fritt fram att framföra frågor och funderingar, hjälpa varandra och dela tips och erfarenheter. Vi som förvaltar och utvecklar e-lärandesystemen delar löpande med oss av tips och nyheter om saker vi tror att användare kan ha nytta av i sin vardag.

Användarforum för e-lärande

 

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Marie Friman
2024-04-23