Sjukfrånvaro

Vid sjukdom ska du anmäla sjukfrånvaro till universitetet. För sjukfrånvaro längre än sju dagar och sjukfrånvaro gäller särskilda regler och rutiner.

Anmäl sjukfrånvaro

När du blir sjuk ska du direkt meddela din arbetsplats och registrera din sjukfrånvaro i PASS

Om du blir allvarligt sjuk eller blir inlagd på sjukhus och inte har möjlighet att göra en sjukanmälan kan du göra en senare anmälan.

Läs mer på Aurora: Vem är min lönespecialist?

Sjuk under semestern?

Om du blir sjuk under din semester och vill byta ut den mot sjukledighet, ska du omgående på insjuknandedagen (även om du har ett läkarintyg) anmäla detta till din arbetsplats. Anmälan kan göras i PASS och till din chef.

Vid sjukfrånvaro längre än sju kalenderdagar

Om du är sjuk längre än sju kalenderdagar behöver du bifoga en kopia på ett läkarintyg i din sjukanmälan i PASS.

Om du ännu inte fått ett intyg från läkare vid sjukanmälan kan du inkomma med det senare, genom att starta ett nytt ärende i Pass, skriva i meddelande/bilaga vilken period det gäller och bifoga intyget.

Läkarintyg vid återinsjuknande

Om du varit korttidssjuk och återinsjuknar inom 5 kalenderdagar ska läkarintyg bifogas först från den åttonde kalenderdagen i den nya sjukperioden.

Den nya sjukperioden ses inte som en fortsättning på den föregående när det gäller kravet på att visa läkarintyg.

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar

Från och med din femtonde sjukdag prövas din rätt till sjukpenning av Försäkringskassan, förutsatt att du gjort en ansökan till Försäkringskassan.

Rehabilitering

Om du blir sjuk och behöver rehabilitering är det viktigt att de åtgärderna inleds så fort som möjligt.

Om du blir sjukskriven längre än fyra veckor eller vid fler än fem tillfällen under de senaste 12 månaderna har din chef skyldighet att utreda vilka rehabiliteringsinsatser som du behöver.

I första hand ska din prefekt eller chef ta kontakt med dig och diskutera eventuella åtgärder. Din delaktighet är en viktig del och helt avgörande för att rehabiliteringen ska bli bra.

Läs mer om rehabilitering

 

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Relaterade sidor PÅ AURORA

Birgitta Berglund
2023-03-31