Kompetens- och karriärutveckling

Din kompetensutveckling är viktig både för universitetets verksamhet och kompetensförsörjning men även för din egen utveckling. På dessa sidor hittar du mer information om olika sätt för dig att utveckla din kompetens.

Interna utbildningar och nätverksträffar

Universitetets utbud av interna utbildningar och nätverksträffar för medarbetare.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett förberett, strukturerat och årligen återkommande samtal med din chef.

Internationellt utbyte

Att besöka ett lärosäte utomlands är ett bra sätt att få nya idéer och utvecklas i sin yrkesroll.

Karriärutveckling och karriärstöd för forskare och lärare

En översikt av vilket stöd för karriärutveckling du kan få som undervisande och forskande personal.

Pedagogisk meritering

Som lärare vid Umeå universitet kan du ansöka om pedagogisk meritering för att bli meriterad eller excellent lärare.

Personrörlighet

Utåtgående personrörlighet är när medarbetare vid Umeå universitet vistas i en extern organisation vilket kan bidra till utveckling för båda parter.

Relaterade dokument

Caroline Henrysson
2023-06-22