Företrädesrätt

För dig som är anställd

Informationen riktar sig till dig som är anställd.

Det finns två typer av företrädesrätt: företrädesrätt till återanställning och företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Här kan du läsa mer om de olika typerna och hur du ansöker om företrädesrätt.

Inom universitetet finns två typer av företrädesrätt:

  • företrädesrätt till återanställning
  • företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

 

Foto:

Företrädesrätt till återanställning

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut kan du ha företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Du har då fått information om detta i ett skriftligt besked från din arbetsgivare.

För att kunna göra anspråk på företrädesrätt till återanställning så behöver du anmäla det till universitetet. Läs mer om hur du anmäler anspråk nedan.

Skyddad identitet

Du som önskar göra en anmälan till företrädesrätt på Umeå universitet och har skyddad identitet bör kontakta HR- specialist på den fakultet som du är/var anställd vid. Denne kan sedan guida dig vidare i processen.

Detta innebär företrädesrätt till återanställning

Om du ansöker om företrädesrätt till återanställning så kommer du att ses som sökande, i konkurrens med övriga sökande, till lediga anställningar hos Umeå universitet. Detta gäller för de anställningar som du har tillräckliga kvalifikationer för och som stämmer överens med din anmälan.

Anmäl anspråk om företrädesrätt till återanställning

Om du vill anmäla anspråk på företrädesrätt till återanställning gör du det via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid anmälan ska en privat mailadress användas, detta för att undvika att loggas in i systemet som företagskund.

Anmäl anspråk på företrädesrätt till återanställning

Om du vill ändra i eller ta tillbaka din anmälan så gör du även det via rekryteringssystemet Varbi via länken ovan.

Så länge gäller företrädesrätt till återanställning

Om du har haft en tillsvidareanställning så gäller företrädesrätten från den tidpunkt då uppsägningen skedde och till dess nio månader har passerat från den dag då anställningen upphörde.

Om du har haft en tidsbegränsad anställning så gäller företrädesrätten från att du har fått besked om att anställningen upphör och till dess nio månader har passerat från den dag då anställningen upphörde.

 

 

Foto:

Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Du som är deltidsanställd kan enligt 25a § LAS ha rätt till anställning med högre sysselsättningsgrad (högst heltid). En förutsättning är att du uppfyller villkoren nedan.

Villkor för företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Detta är villkoren för företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad: 

  • Att universitetets behov av ytterligare arbetskraft tillgodoses genom att du som deltidsanställd får högre sysselsättningsgrad.
  • Att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
  • Att du har anmält önskemål till arbetsgivaren om en anställning med högre sysselsättningsgrad.

Detta innebär företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Om du ansöker om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad så kommer du att ses som sökande, i konkurrens med övriga sökande, till lediga anställningar hos Umeå universitet. Detta gäller för de anställningar som du har tillräckliga kvalifikationer för och som stämmer överens med din ansökan.

Anmäl anspråk om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Om du vill göra en anmälan om önskemål om högre sysselsättningsgrad gör du det via rekryteringssystemet Varbi.

Vid anmälan ska en privat mailadress användas, detta för att undvika att loggas in i systemet som företagskund.

Anmäl anspråk på företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Om du vill ändra i eller ta tillbaka din anmälan så gör du även det via rekryteringssystemet Varbi. Använd länken ovan.

Företrädesrätt ansökan

Företrädesrätt till återanställning

Ansök om företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Ansök om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

Caroline Henrysson
2024-01-14