Löneutbetalning

Din lön betalas ut den 25:e varje månad, med undantag för vissa dagar som du ser i tabellen. Om den 25:e är en lördag får du lön på fredagen, om det är en söndag får du lön på måndagen efteråt.

Löneutbetalningsdagar år 2024

Lönemånad

Körnings-
datum
extra utbetalning              

Utbetal-
nings-
dag extra utbetalning    
Datum för lönekörning 

Utbetalningsdag lön                    

Januari 28 dec 5 jan 18 jan 25 januari
Februari 31 jan 5 feb 19 feb 26 februari
Mars 29 feb 5 mar 18 mar 25 mars
April 2 apr 5 apr 18 apr 25 april
Maj 30 apr 6 maj 17 maj 24 maj
Juni 31 maj 5 jun 17 jun 25 juni
Juli 2 jul 5 jul 5 jul 25 juli
Augusti - - 19 aug 26 augusti
September 2 sep 5 sep 18 sep 25 september
Oktober 1 okt 4 okt 18 okt 25 oktober
November 31 okt 5 nov 18 nov 25 november
December 2 dec 5 dec 16 dec 23 december

Lönespecifikation

Lönespecifikationen hämtar du via PASS. Hör av dig till din lönespecialist om du har frågor eller vill ha mer information.

Utbetalning av löneunderlag

Löneunderlag som skickas in antingen via PASS eller på papper (t ex timersättningar, studerandeersättningar, stipendier, övertid, tjänstledighet, skattejämkning mm) ska vara löneadministrationen tillhanda senast den 10:e i månaden för att de garanterat skall komma med till den månadens löneutbetalning.

Utbetalning av reseersättningar och personliga utlägg

För att du snabbt ska få ersättning för dina utlägg som gäller kostnader i anställningen, betalas reseersättningar och personliga utlägg ut vid två tillfällen under månaden, antingen tillsammans med din ordinarie utbetalning eller i början av månaden kring den 3-6 i respektive månad beroende på veckodag.

Vanliga frågor om löneutbetalning

Hur gör jag om jag vill dra extra skatt på min lön?

Det finns möjlighet för dig som anställd att i PASS själv registrera begäran om att extra skatt månatligen ska dras från din lön. 

Detta kan vara en fördel för dig som exempelvis har andra inkomstkällor utöver din lön från universitetet och som ofta får betala restskatt.

Gör så här:

  1. Logga in i PASS.
  2. Gå till menyn Min sida/Personuppgifter och fyll sedan i fälten för frivillig skatt, även from och tom datum.
  3. Du kan välja en specifik summa varje månad eller en procentsats.

Observera att frivillig skatt alltid läggs utöver den preliminära skatten enligt skattetabell.

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Birgitta Berglund
2023-12-18