Ersättning vid föräldraledighet och Vård av barn, VAB

När du är föräldraledig eller är hemma och tar hand om ditt barn som är sjukt så kompenseras din förlorade inkomst till största delen av en ersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen från Försäkringskassan kallas föräldrapenning eller vid vård av barn, VAB, tillfällig föräldrapenning.

Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan vid föräldraledighet får du föräldrapenningtillägg eller föräldralön från universitetet.

Föräldrapenning

Ersättningen från Försäkringskassan beror på hur du planerar och fördelar de dagar du har rätt att få ersättning för.

För att få mer exakta svar på hur mycket du kommer få i föräldrapenning läs vidare på Försäkringskassans hemsida.

Föräldrapenningtillägg/Föräldralön

Vid föräldraledighet får du en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver. Den motsvarar 10 % av din lön, och du kan få den i högst 360 dagar och längst till dess barnet är 4 år.

Tillfällig föräldrapenning

När du är hemma för att ta hand om sjukt barn, VAB, och får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan görs löneavdrag för varje arbetsdag du är borta. Ersättningen från Försäkringskassan vid vård av barn är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten för varje arbetsdag.

Besök för medföljande partner mödravårdscentral

Ledighet utan löneavdrag

Mer information

Eftersom reglerna är många och ändras relativt ofta rekommenderar vi att du tar kontakt med din löneadministratör eller Försäkringskassan för att få mer information.

Birgitta Berglund
2024-04-09