Ersättning vid föräldraledighet och Vård av barn, VAB

När du är föräldraledig eller är hemma och tar hand om ditt barn som är sjukt så kompenseras din förlorade inkomst till största delen av en ersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen från Försäkringskassan kallas föräldrapenning eller vid vård av barn, VAB, tillfällig föräldrapenning.

Utöver föräldrapenning från Försäkringskassan vid föräldraledighet får du föräldrapenningtillägg eller föräldralön från universitetet.

Föräldrapenning

Ersättningen från Försäkringskassan beror på hur du planerar och fördelar de dagar du har rätt att få ersättning för.

För att få mer exakta svar på hur mycket du kommer få i föräldrapenning läs vidare på Försäkringskassans hemsida.

Föräldrapenningtillägg/Föräldralön

Vid föräldraledighet får du en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver. Den motsvarar 10 % av din lön, och du kan få den i högst 360 dagar och längst till dess barnet är 4 år.

För barn som är födda före 1 juli 2009 betalas föräldrapenningtillägg ut efter att du lämnat in "Besked om ersättning" från Försäkringskassan till din löneadministratör. Om ditt barn är fött efter 1 juli 2009 behöver du inte lämna in något ersättningsbesked från Försäkringskassan för utbetalning.

Övergångsbestämmelse

För medarbetare som har barn födda under perioden 1 juli 2009 – 31 mars 2014 ges föräldralön för de första uttagna 360 dagarna med ledighet enligt föräldraledighetslagen till dess barnet är 8 år. För en arbetstagare som får föräldralön enligt denna övergångsbestämmelse gäller att arbetstagaren, om den andre föräldern också är anställd inom Umeå universitet, ska försäkra arbetsgivaren att de tillsammans inte tar ut mer än totalt 390 dagar per barn.

Tillfällig föräldrapenning

När du är hemma för att ta hand om sjukt barn, VAB, och får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan görs löneavdrag för varje arbetsdag du är borta. Ersättningen från Försäkringskassan vid vård av barn är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten för varje arbetsdag.

Följande ersättningar föreslår regeringen ska förlängas till och med 31 mars 2022:

• vab vid skolstängning

• ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Just nu kan du bara ansöka om dessa ersättningar till och med 31 januari 2022.

För mer information se Försäkringskassan,

Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

Mer information

Eftersom reglerna är många och ändras relativt ofta rekommenderar vi att du tar kontakt med din löneadministratör eller Försäkringskassan för att få mer information.

Relaterad information

Frågor om föräldrapenning:
Försäkringskassan

Birgitta Berglund
2022-01-20