Bisysslor

Bisysslor är så gott som alla de sysslor som en anställd vid universitetet har vid sidan av sin anställning, som inte kan räknas till privatlivet. Här hittar du information om vad som är en bisyssla och inte, och hur du ska gå tillväga när du redovisar dina bisysslor.

Bisysslor är en viktig del i anställdas samverkan med samhället, men det är också viktigt att de inte påverkar de anställdas yrkesroll. Bisysslor ska därför hållas klart skilda från det ordinarie arbetet vid universitet. Lärare och anställda som omfattas av Chefsavtalet ska minst en gång per år lämna in en redovisning över sina bisysslor.

Vilka ska lämna in en redovisning av sina bisysslor?

De som har lärarbefattningar samt anställda som omfattas av Chefsavtalet ska lämna redovisning av bisysslor.

De som har en lärarbefattning är:

 • professorer, adjungerade professorer och gästprofessorer
 • universitetslektorer, adjungerade universitetslektorer och gästlektorer
 • biträdande universitetslektorer
 • forskarassistenter
 • universitetsadjunkter och adjungerade universitetsadjunkter
 • forskare
 • anställda postdoktorer.

Postdoktorer som finansierar sin postdoktorala meritering med stöd av stipendier behöver inte lämna in någon redovisning.

De anställda som Chefsavtalet omfattar är:

 • prorektor
 • vicerektorer
 • dekaner
 • rektor på lärarhögskolan
 • överbibliotekarie
 • universitetsdirektör
 • förvaltningschef
 • personalchef
 • revisionschef

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är i princip alla sysslor som en anställd har vid sidan av anställningen, som inte kan räknas till privatlivet. Det kan innebära att arbeta extra i en anställning, utöva uppdrag eller att bedriva egen verksamhet. Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte, den räknas ändå som en bisyssla.

Var finns blanketter och mallar?

Blanketter för att redovisa bisysslor hittar du under ingången Stöd och Service, Blanketter och mallar kategori juridik. Avtalsmallen för att kunna använda universitetets infrastruktur för bisysslor får du genom att kontakta universitetsjuristerna.

Du kan få stöd och hjälp att kommersialisera idéer

Umeå universitet ser positivt på bisysslor som hanteras korrekt och erbjuder därför hjälp och stöd med att utveckla dem. Universitetets innovationsstödsystem finns till för dig som vill kommersialisera din idé och Uminova Innovation erbjuder dig möjligheten att få kontakt med en affärscoach. För mer information om det stöd som finns kan du vända dig till Innovationskontor Norr, Uminova Expression och Uminova Innovation.

Vill du veta mer?

Under rubriken relaterad information finns universitetets "Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet med flera".

Där finns även promemorian "Bisysslor för anställda vid Umeå universitet - information i enlighet med 4 kap 14 § högskoleförordningen". Den informerar om regler och praxis för bisysslor och utförligare förklaringar.

Kontaktinformation

Chatarina Larson
090-786 5351

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786-8071

Tina Nordström
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Chatarina Wiklund
2021-06-11