Självrapportering i PASS

Pass är ett självrapporteringssystem som används för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar med mera.

Logga in i Pass

För att logga in behövs ett centralt användarnamn och lösenord, Umu-id. Mer information om Umu-id hittar du här. Hör av dig till din lönespecialist om du har frågor eller behöver mer information.

Webbplatsen är öppen mellan kl 06.00-02.00.

OBS! Om det inte går att logga in i PASS så kan det bero på följande orsaker:

  • anställningen har upphört
  • det är ett avbrott i anställningen på en dag  eller mer (mellan två anställningar)
  • anställningen är ännu inte är inlagd i lönesystemet

Stipendiater kan inte använda PASS eftersom de inte är anställda.

I PASS kan du se antal semesterdagar, din kontrolluppgift och ladda ner lönespecifikationer. 

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

instruktionsfilm PASS

Birgitta Berglund
2023-08-28