Kreativitet och samskapande i högre utbildning

Har du ett stort intresse för pedagogik? Vill du utforska nya sätt att utveckla din undervisning och den högre utbildningen tillsammans med andra? Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande.

Syftet med kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning är att ge dig möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter och kollegor. Kursen är också ett tillfälle att stanna upp, reflektera över ditt lärarskap och skapa utrymme för nya möjligheter till ett stimulerande och meningsfullt arbete som lärare.

Kursens innehåll kommer till stor del att skapas av och för deltagarna i samspel med kursledarna. Utgångspunkten för detta arbete är de specifika behov, intressen och kompetenser som du och  andra deltagare kommer med till kursen. Stor vikt kommer därför att läggas vid att observera och lära av gruppens process, med fokus på erfarenhetsbaserat lärande, självkännedom, relationens betydelse för lärande och undervisning, och andra faktorer som främjar eller hämmar kreativitet och samskapande i högre utbildning.

Kursens upplägg

Kursen inleds med en obligatorisk informationsträff. Notera att det första och sista kurstillfället är ett internat med två respektive en övernattning. Internaten medför ingen kostnad för institutionen. Läs mer i kursbeskrivningen som du hittar under rubriken Kursinformation.

Citat från tidigare deltagare

"Ge dig hän. Våga möta såväl den positiva rusiga bekräftelsen av att känna dig som en riktigt bra lärare – såväl som motståndet som kan uppstå i att pröva något nytt, eller kanske möta en sida av dig själv som du inte riktigt vill kännas vid. Allt leder vidare mot något bättre."

"Jag anade, men visste inte med säkerhet att jag behövde den här kursen. Från vad som varit en ganska uttröttad och slocknad lärarsjäl har kursen givit mig en rejäl boost att vilja utveckling i lärarrollen. Den har gett mig input att både ställa krav och förväntningar på mig själv som kreativ skapare."

"Jag tror faktiskt att detta är en av de mest meningsfulla kurser jag någonsin läst. Den har väckt något inom mig och verkligen berört mig på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle uppleva inom akademin."

"Jag tycker att kursens upplägg var genialiskt och det var faktiskt först på sista kursträffen som allt föll på plats. Det var som ett pussel, där vi alla och aktiviteterna vi genomförde var nödvändiga pusselbitar."

Målgrupp

Kursen vänder sig till erfarna lärare. Kursdeltagaren förväntas ha en lärartjänst vid Umu sedan minst fem år, ha grundläggande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskap, vara kursansvarig eller pedagogisk ledare, och ha erfarenhet av konkret utveckling av undervisning.

Kursdatum

Hösten 24 - Våren 25

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: 6-8 nov (internat), 18-19 dec (2024), 13-14 feb, 26-27 mar, 8-25 maj (internat) 2025

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 2024-04-15

-----------------------------

Hösten 23 - Våren 24

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman

Kursdagar: Infoträff 25 sept kl 13-15
31 okt - 2 nov (internat), 14-15 dec (2023), 7-8 feb, 20-21 mar, 2-3 maj (internat) 2024

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 3 veckor

Deltagare: 12

Antagning: Urval sker enligt UPL:s urvalskriterier, men kan i det här fallet påverkas av att en heterogen grupp eftersträvas.

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr.
Detta gäller också om deltagaren inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om våra generella antagnings- och urvalsprinciper här.

Kursbeskrivning

Kursutvärdering HT22 - VT23

Kursutvärdering HT21-VT22

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-10-26