Erasmusutbyte för doktorander

Som doktorand finns många utbytesmöjligheter under din forskarutbildning. Du kan åka i väg för att läsa kurser, lära dig ett nytt arbetssätt, undervisa, besöka en forskargrupp och knyta viktiga kontakter för framtiden.

Du räknas både som student och personal kan därför söka utbyte som gäller båda dessa grupper. Utbyten som sker inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Ta chansen att bygga upp ett internationellt nätverk, vidga dina vyer och skapa nya möjligheter i din framtida karriär!

Utbytesstudier/praktik som doktorand

Som doktorand kan du åka på mobilitet för studier eller praktik från 2–12 månader. Som doktorand kan du använda praktiken för till exempel forskningserfarenhet, datainsamling och för att skriva på din avhandling. Du kan åka på utbyte maximalt 12 månader på doktorandnivå. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd men måste godkännas inom din utbildning vid Umeå universitet.

Här kan du läsa mer om utbytesstudier.
Här kan du läsa mer om praktik.

Personalutbyte som doktorand (ej forskning)

Att åka på utbyte som personal innebär möjligheter att kompetensutveckla genom att exempelvis jobbskugga eller göra studiebesök på ett företag eller lärosäte i ett programland där det finns en intressant forskargrupp eller som har utrustning eller jobbar med metoder som du vill lära dig mer om. Det är viktigt att lyfta fram hur mobiliteten knyter an till internationaliseringsarbetet på Umeå universitet och särskilt dina egna arbetsuppgifter.

Här kan du läsa mer om personalutbyte.

Lärarutbyte som doktorand

Lärarutbytet ger dig möjlighet att undervisa, hålla seminarium eller handleda vid ett partneruniversitet. Det är en möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter och förbättra dina språkkunskaper.

Här kan du läsa mer om lärarutbyte inom Erasmus+.

 

Petra Käck
2023-06-07