Ledigheter och frånvaro

Som anställd har du har rätt till olika typer av ledighet. Hur och när du kan vara ledig beror på vilken typ av ledighet det handlar om och hur din ledighet påverkar verksamheten. Du ansöker om de flesta ledigheterna i PASS.

Din chef kan bevilja dig ledighet för olika ändamål som innebär att du är ledig med lön eller med löneavdrag beroende på ledighetsorsak. Din rätt till ledighet styrs av olika lagar och kollektivavtal.

Läs mer om vad som gäller för de olika typerna av ledighet och frånvaro under de olika rubrikerna.

Ansökan om ledighet

Du ansöker om ledighet i PASS. Detta gäller all ledighet förutom ledighet för att pröva en annan anställning som du ansöker om via blanketten LA07. Om du behöver hjälp med registreringen i PASS vänder du dig till din personaladministratör eller motsvarande på institutionen, eller till din lönespecialist på Personalenheten.

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Kontakt lönespecialist

Lönespecialisterna kan du kontakta när du exempelvis har funderingar om löneutbetalning.

Vem är min lönespecialist?

Kontaktuppgifter alla lönespecialister

Birgitta Berglund
2023-04-13