PBL och Casemetodik

Högskoleutbildning skall i allt högre grad svara mot de kunskaper, färdigheter och attityder som efterfrågas av arbetsliv och samhälle. För att utveckla förmågan till självständighet, kunskapsutveckling, kritisk bedömning och problemlösning behöver undervisningen genomföras studerandeaktivt.

Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan. Kursen syftar till att du som universitetslärare ska utveckla din handlingsberedskap att utveckla och bedriva studerandeaktiv undervisning.

Citat från tidigare deltagare

"Av de UPL-kurser jag gått var detta helt klart den bästa. Den direkta kopplingen till min lärarroll och kurserna jag är på gjorde att man kunde reflektera över uppläggen på sina egna kurser kopplat till PBL och Case på ett bra sätt"

"PBL och Casemetodik skapar många möjligheter för studentaktivt lärande som jag skulle vilja testa. Dock tycker jag fortfarande att det känns lite läskigt jämfört med mer traditionell (lärarstyrd) undervisning. Men mycket av det tror jag löser sig efter lite praktisk övning"

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära mer om studerandeaktiva undervisningsformer.

Kursdatum

Planeras att ges under 2024

Kontaktperson: Marie Friman

Kursinformation

Nivå: Fördjupning

Omfattning: 2 veckor

Deltagare: 8-20

Bra att veta: Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kr. Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Läs mer om antagning och urval här.

Kursbeskrivning

anmälan

Inbjudan till våra SPA-seminarier vänder sig till pedagogiskt ansvariga och anmälan sker i Canvassajten "SPA - Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga".

(För att anmäla dig till sajten så klickar du på "+Gå med i kursen" på canvassajten)

Marie Friman
2022-05-18