Camera! Lights! Learning Action!

Denna workshop handlar om att använda video i undervisningen som ett sätt att kommunicera asynkront och ibland synkront med studenterna.

Alla aspekter som påverkar videons pedagogiska, kommunikativa värde berörs: komposition, narrativ och storyboarding, redigering, stödjande text och bild mm.

Datum

Datum: 29 januari 2025
Tid: 13-16:30

Plats: Learning Lab, NAT.D.370, Naturvetarhuset

Anmäl dig här!

Sista ansökningsdag: 22 januari 2025

Kontakt: Marie Friman

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2024-02-16