Nordplus för lärare

Som lärare vid Umeå universitet kan du söka lärarutbyte inom Nordplus för att undervisa vid ett lärosäte i Norden eller Baltikum.​

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.

Vad kan du göra?

Du som är lärare kan åka på utbyte för att undervisa, handleda, utveckla undervisningsmaterial eller liknande.

Villkor

Utbytet ska omfatta minst 8 undervisnings-/arbetstimmar och du ska få full lön från din heminstitution under hela utbytesperioden.

Stipendier

När du åker på ett lärarutbyte inom Nordplus har du möjlighet att få ett stipendium, antingen via det ämnesövergripande nätverket Nordlys eller det egna ämnesnätverket.

Nätverk inom Nordplus

Inom Nordplus finns två nätverk, Nordlys och Kvarkenbron, som är ämnesövergripande. Utöver dem deltar Umeå universitet även i ett antal mindre ämnesnätverk, bland annat:

Norek – ett nätverk mellan handelshögskolor
Nordliks – ett nätverk för litteratur- och språkinstitutioner
Nordtek – ett nätverk för civilingenjörsutbildningar

Ansökan till stipendium

Vänd dig till mobilitetsteamet vid International Office om du vill söka stipendium inom Nordlys. Om du vill söka stipendium inom ett ämnesnätverk ska du vända dig till den internationella kontaktpersonen vid din institution.

Petra Käck
2024-01-26