Copilot – AI-driven chatt som anställda kan använda

Copilot är en intelligent och engagerande chattbot som kan hjälpa dig med olika uppgifter och frågor. Chatten på webben är tillgänglig för alla anställda vid universitetet samt för anknutna med en A5-licens.

Microsoft erbjuder flera AI-tjänster som är utformade för att hjälpa användare att bli mer produktiva och effektiva. Flera av Microsofts AI-tjänster heter Copilot, vilket kan göra det svårt att förstå hur de olika AI-tjänsterna skiljer sig åt. Här är en översikt som beskriver några av Microsofts Copilot tjänster:

Tjänst Beskrivning Vem kan använda tjänsten Hitta till tjänsten Användarstöd
Copilot (tidigare Bing chat) Intelligent och engagerande AI-chattbot på webben som kan hjälpa dig med olika uppgifter och frågor. Anställda vid Umu samt anknutna som köpt till A5-licens. copilot.microsoft.com Instruktion kom igång med Copilot Chatt, Manual
Copilot in Windows AI-assistent som är tillgänglig i Windows 11. Tjänsten är inte tillgänglig ännu.     
Copilot for Microsoft 365 AI-drivande produktivitetsverktyg som är kopplat till verktygen i Microsoft 365, t ex Teams, Word, Excel, Powerpoint. Tjänsten kräver licens som Umu inte har i dagsläget.    

Säkerhet i Copilot

Tjänsten är granskad utifrån tekniska och juridiska aspekter och är godkänd att användas vid Umeå universitet.

  • Copilot varken sparar eller delar den information som du skriver i chatten.
  • All information i chatten raderas efter avslutad session.
  • Informationen i chatten används aldrig för att träna modellen.
  • Tjänsten hanterar data inom Europa.
  • Tjänsten täcks av de avtal universitetet har med Microsoft.

Mer om säkerhet i AI-tjänster

Hantera inte känsliga personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter

För tjänsten gäller samma säkerhetsvillkor som för övriga Microsoft 365-produkter som universitetet tillhandahåller. Du får inte behandla sekretessbelagda uppgifter, känsliga personuppgifter eller andras IPR-skyddade material, t ex material du nyttjar med stöd av kopieringsavtalet, andras upphovsrättsligt skyddade material. Undvik även forskningsdata och information som inte bör spridas.

Vanliga frågor och svar

Får jag sprida bilder som tagits fram av Copilot?

Du får sprida bilder som tjänsten skapat, men du måste ange källan och länka tillbaka. Du får inte använda bilderna för kommersiella syften eller på ett sätt som kan skada någon fysiskt, emotionellt eller ekonomiskt. Du får heller inte ändra eller manipulera bilderna på något sätt.

När det gäller bildsättning är det viktigt att fundera på varför man väljer just den bild man publicerar samt att följa Umeå universitets bildspråk.

Mer om Umeå universitets bildspråk

Betyder det här att jag kan använda andra AI chatbottar, till exempel ChatGPT?

För AI-system gäller samma som för andra It-system och - tjänster; använd bara sådan system och –tjänster som rekommenderas och tillhandahålls av ITS.

Läs mer om säkerhet i AI-tjänster

Får studenter också använda Copilot?

Från den 1 februari 2024 har även studenter tillgång till Copilot på webben via sitt Microsoft-konto. De har inte tillgång till Copilot for Windows eller Copilot for Microsoft 365.

Gå till Copilot Chatt

Logga in med umuid@ad.umu.se

Elin Sköld
2024-01-10