Övergång till ny företagshälsovård

Den 1 januari 2024 går universitetet över till ny leverantör av företagshälsovård. Pågående individärenden som inte hinner avslutas till den 1 januari kommer kunna fortsätta hos Feelgood under en övergångsperiod. Se gärna över dina pågående ärende för att övergången ska bli så smidig som möjlig.

Här samlas vanliga frågor och svar kring övergången till ny företagshälsovård. Sidan uppdateras löpande.

Jag har pågående individärenden som inte hinner avslutas innan den 1 januari – vad gör jag?

Det finns möjlighet att under en övergångsperiod fortsätta med planerade och pågående insatser, dock längst till och med 30 juni 2024.

Vem är ansvarig för pågende ärenden?

Det är du som chef som ansvarar för de ärenden som är pågående med Feelgood. I detta ansvar ingår att göra en översyn samt att ta ställning till hur ni vill fortskrida i varje enskilt fall. Detta är inget som Falck som blivande företagshälsa ansvarar för. Men, de agerar gärna expertstöd och bistår med konkreta råd baserat på våra tidigare erfarenheter.

Vilka individärenden ska gå över till Falck som vår nya företagshälsa?

  • Pågående rehabärenden där en rehabiliteringsplan finns. Där det finns en väl utarbetad rehabiliteringsplan med tydliga insatser för fortsatt hantering kanske det inte är nödvändigt att involvera Falck i nuläget och utan att ni kan driva arbetet själva för att sedan vid behov ta kontakt med Falck.
  • Befintliga ärenden så som upplevs ha gått i stå. Här kan det vara värt att göra ett omtag. Omtaget kan då ske genom att ni påbörjar en ny process tillsammans med Falck.
  • Pågående samtalsserier så som stödsamtal hos psykolog eller beteendevetare. Vi rekommenderar att de fortsätter sin stödsamtalsserie hos den befintliga leverantören, dock längst till och med 30 juni 2024.

Kommer medarbetares journaler automatiskt föras över till ny leverantör?

Nej. Journalhantering styrs via Sekretesslagstiftningen och tystnadsplikten, precis som när en privatperson byter vårdcentral. Det är därför upp till varje medarbetare att själv bestämma om journalen ska flyttas över.

Hur gör medarbetaren om den vill flytta över sin journalhandling till Falck?

Medarbetare som vill ha sin journal skickad till annan vårdgivare fyller i blanketten, Utlämnande av journalkopia till annan. Blanketten fylls i och lämnas personligen till Feelgood. Vid överlämnandet ska medarbetaren kunna identifiera sig med ID-handling. När Feelgood fått medgivandet kommer de att skicka över kopia av journalhandlingarna till Falck.

Hur länge har universitetet avtal med Falck?

Vårt avtal gäller 2 + 2 år.

Vilka tjänster ingår i avtalet?

Samma typ av tjänster som Feelgood erbjuder idag kommer även att kunna erbjudas av Falck.

Kommer det finnas Öppen mottagning även med Falck?

Ja. Tisdagar kl 8.30-10.30 kommer det vara Öppen mottagning i Falcks lokaler.

Vilka tjänster bekostas universitetsgemensamt?

Samma typ av tjänster som Feelgood erbjuder och universitetet betalar för idag.

Vilka tjänster bekostas institution/enhet?

Samma typ av tjänster som Feelgood erbjuder idag, och som din institution betalar för idag.

 

Institutionen/enheten har en pågående grupp- eller organisationsinsats. Hur hanterar jag den?

Planerade eller pågånde insatser som har påbörjats innan 1 januari 2024kommer att kunna avslutas hos Feelgood.

 

Varför byter universitetet leverantör av företagshälsovård?

Universitetet behöver göra upphandlingar av varor och tjänster med jämna mellanrum och i konkurrens. Denna gång vann Falck upphandlingen av företagshälsovård.

Vad innebär den beställningsportal som erbjuds?

Beställningsportalen är ett sätt för dig som chef att beställa olika typer av tjänster/insatser antingen för en enskild medarbetare-, grupp- eller organisationsnivå. Du kommer även kunna se historik över de tjänster du har beställt och fakturor.

Om du inte vill beställa via portal eller om du behöver rådgöra med Falck innan en beställning av tjänst/insats görs, finns fortfarande möjlighet att kontakta dom via telefon.

Kan någon fler än chef beställa via beställningsportal?

Dina medarbetare kommer att kunna göra vissa typer av bokningar av tjänster i portalen, exempelvis kontakt med företagssköterska och ergonom/fysioterapeut.

Ditt närmast HR-stöd kan få samma behörighet som dig som chef i portalen. För att HR-stödet ska få behörighet krävs dock att du som chef kontaktar personalenheten via e-post.

 

Ny leverantör från 1 januari 2024

Universitetet har under våren upphandlat en ny leverantör av företagshälsovård. Detta innebär att från och med 1 januari 2024 är Falck (f.d. Previa) ny leverantör av företagshälsovård. Nuvarande avtal med Feelgood gäller till och med 31 december 2023.

Arbetet med avtalet och byta leverantör är ännu i ett tidigt skede så därför kommer mer information kring detaljerna om avtalet senare under hösten. 

Anja Axelsson
2023-11-14