Gruppresor med buss

Universitetet har ett ramavtal som omfattar två bussbolag i Umeå. Så här gör du för att boka abonnerad buss för en grupp medarbetare, studenter eller gäster.

 

Foto: Umeå universitet

Ramavtalet för gruppresor med buss är rangordnat och omfattar två leverantörer. Avtalet gäller t o m 2024-02-29.

Fullständig information om ramavtalet

De fullständiga avtalstexterna finns att läsa i Umeå universitets avtalskatalog under rubriken Resor, boende och konferens.

Vad kan avtalet användas till?

Detta avtal kan till exempel användas till:

 • grupptransport av medarbetare vid planeringsdagar, julbord och andra gemensamma aktiviteter
 • grupptransport av studenter och lärare inom ramen för våra utbildningar, till exempel vid exkursioner
 • grupptransport av deltagare vid konferenser
 • grupptransport av deltagare i studiesociala aktiviteter anordnade av Umeå universitet.

Vem kan beställa bussresa?

För att beställa gruppresor med buss behöver du vara inskriven som beställare i den beställningsordning som finns upprättad vid din institution eller enhet. Det innebär att prefekt eller enhetschef har delegerat dig rätten att göra beställningar. Ansvaret för att beställning görs på ett korrekt sätt kvarstår hos prefekt/chef.

Är du osäker på om du har rätt att göra beställningar, fråga din prefekt/chef eller ekonomiadministratör om vad som gäller på er institution eller enhet.

Vill du veta mer om regler och rutiner för beställning, leverantörsfakturor och attestering, fördjupa dig i Ekonomihandboken, Kapitel 1: Grundläggande bestämmelser och anvisningar.

Leverantörer

Umeå universitets upphandlade leverantörer av gruppresor med buss är

1) Göstas Buss i Umeå AB
2) Busspoolen Västerbotten AB.

Enligt avtalet är det den högst rankade leverantören Göstas Buss som alltid ska anlitas i första hand.

Om Göstas Buss inte har kapacitet och möjlighet ta sig an uppdrag inom ramavtalets villkor och offererat anbud ska verksamheter inom Umeå universitet vända sig till leverantör nummer två, Busspoolen Västerbotten.

Komfort, säkerhet, tillgänglighet och miljö

Enligt Umeå universitets avtal ska fordonen ha

 • bekväma stolar med fällbara armstöd
 • klimatanläggning
 • invändigt material som minimerar problem med allergier
 • trepunktsbälten på samtliga platser
 • nackstöd/hög rygg på samtliga platser
 • alkolås
 • brandskydds- och förbandsutrustning
 • kontrastmarkerade trappsteg.

Vid särskilda behov ska det finnas möjlighet att

 • beställa en tillgänglighetsanpassad buss
 • ta med en assistanshund.

Umeå universitet har avtalat att bussarna ska uppfylla utsläppskrav motsvarande Euro 6, eller bättre.

Priser

Priserna för gruppresor med abonnerad buss regleras i avtalet. Priset beror på resans omfattning i tid och avstånd samt bussens storlek.

Vid behov av buss med tillgänglighetsanpassning, till exempel rullstolslift, kan extra kostnader tillkomma. Detta framgår i så fall av orderbekräftelsen efter att du gjort din bokning.

Priser för leverantör 1, Göstas Buss (anlitas alltid i första hand)

Startavgiften är 1 200 kr per fordon.

Timtidstaxan, exklusive eventuellt OB-tillägg, är 600 kr per timme.

För en mindre buss som transporterar 1 till 16 personer är det löpande priset 7,50 kr per kilometer.

För en större buss som transporterar 17 upp till 53 personer är det löpande priset 9,25 kr per kilometer.

Priser för leverantör 2, Busspoolen i Västerbotten

Startavgiften är 1 350 kr per fordon.

Timtidstaxan, exklusive eventuellt OB-tillägg, är 540 kr per timme.

För en mindre buss som transporterar 1 till 16 personer är det löpande priset 8 kr per kilometer.

För en större buss som transporterar 17 upp till 53 personer är det löpande priset 11 kr per kilometer.

Beställning 

Beställning av gruppresor med buss görs via telefon eller e-post. Vid beställning ska du alltid ange referenskod och fakturaadress.

Göstas Buss (anlitas alltid i första hand)
Telefon: 090-14 70 80
E-post: info@gostasbuss.se
Busspoolen
Telefon: 090-17 82 30
E-post: info@busspoolen.nu

Vid beställning, ange:

 • tid för resan
 • plats för resans start och mål
 • antal resenärer
 • eventuella särskilda behov
 • beställarreferens (fyra siffror + tre bokstäver)
 • fakturaadress

Leverantören ska återkomma med en orderbekräftelse inom två arbetsdagar.

Avbeställning av bokad bussresa

Avbeställning görs via e-post till den leverantör där bokningen är gjord.

Göstas Buss: info@gostasbuss.se
Busspoolen: info@busspoolen.nu

Avbeställning är kostnadsfri om den görs senast 24 timmar före avresa.

Om avbeställningen görs mindre än 24 timmar innan avresetidpunkten så har leverantören rätt till full ersättning för den bokade resan.

Betalning

Betalning sker i efterskott mot e-faktura, betalningsvillkor 30 dagar.

Har du frågor om ramavtalet?

Personalenheten är ansvarig enhet för avtalet. Är du osäker på hur avtalet ska tillämpas, kontakta personalenheten@umu.se.

Har du frågor om resor?

Kontakta vår resesamordnare för support/stöd i självbokningsportalen på adressen tjansteresor@umu.se

2023-11-22