Vilrum

Umeå universitet är en arbetsplats för medarbetare och studenter och enligt arbetsmiljöverkets AFS 2020:1 ska ett vilutrymme för tillfällig, ostörd och liggande vila finnas att tillgå.

Det finns 40 vilrum på Campus Umeå och Konstnärligt campus som finansieras av hyresramen.

  • 21 av dessa finns inom institutionsförhyrda ytor och kan inte nås av alla.
  • 19 har en sådan placering att de kan nyttjas av både studenter och medarbetare.
  • Av de 19 gemensamma vilrummen är 17 renoverade enligt campusgemensam standard.

Det finns också ett antal vilrum som är finansierade av institutioner.

Grundprincipen är att minst ett vilrum bör finns per byggnad, finansieras av hyresramen och vara tillgängligt för alla studenter och medarbetare som vistas i byggnaden. Undantag är mindre byggnader, till exempel Humanistpaviljongen och Elektronmikroskopihuset, där studenter och medarbetare hänvisas till vilrum i intilliggande byggnader.

Vilrum som är till för alla och som finansieras av hyresramen ska hålla en gemensam standard, vara funktionella och möjliga att hålla rena. Typrum för inredning och städrutiner finns framtaget.

Det finns inte en gemensam standard för låsning och access till vilrum då varje placering har olika förutsättningar. Information om access till respektive vilrum anges på plats samt i Mazemap.

Vilrum på Norrlands universitetssjukhus

Region Västerbotten har vilrum med strategiska placeringar i byggnader enligt egen standard. Umeå universitet finansierar idag tre vilrum i ALF-förhyrda lokaler.

Ett vilrum i Teknikhuset

Foto: Mirja Westling

Relaterad information

Du hittar vilrummen i MazeMap.

Frida Fjellström
2023-09-11