Anordna arrangemang kväll eller helg

Om du ska anordna ett arrangemang kväll eller helg, behöver du skriva ett särskilt avtal om det ska hållas i en gemensamt bokningsbar lokal. Om det ska hållas i enhetens eller institutionens egen lokal behöver inget avtal skrivas, men universitetet vill gärna få kännedom om evenemanget.

Villkor för arrangemang kväll eller helg i universitetets lokaler

 • Arrangör är alltid skyldig att följa gällande ordnings- och säkerhetsregler vid användande av lokalerna.
 • Ett arrangemang med alkohol får endast genomföras vardagar mellan kl. 18.30-24.00 samt lördag-söndag och andra helgdagar mellan kl. 16.00-24.00.
 • För att underlätta för lokalvård samt minska risken för oönskade händelser såsom inbrott och stöld bör även arrangemang utan alkohol avslutas kl. 24.00 (alla dagar).
 • Lokalen ska återställas till ursprungligt skick senast en timme efter genomfört arrangemang.
 • Arrangör ska vid behov, i god tid före arrangemanget, ta kontakt med Universitetsservice i huset för att komma överens om upplåsning av dörrar samt få information om lokalvårdsutrustning, hantering av larm etcetera.
 • Om du behöver köpa lokalvårdstjänst i anslutning till arrangemanget, kontakta Infocenter senast 7 arbetsdagar före arrangemanget.
 • Arrangemanget godkänns inte om det kan innebära en störning eller risk för övrig verksamhet.
 • Universitetet förbehåller sig rätten att begränsa omfattning av uthyrning och neka den som tidigare inte följt gällande regler eller på annat sätt vållat skada på person eller egendom, att hyra eller boka en lokal eller yta.

I gemensamt bokningsbar lokal  

Om du som anställd ska anordna ett evenemang kväll eller helg i en gemensamt bokningsbar lokal måste ett särskilt avtal skrivas. 

Du som arrangör fyller i avtalet, skriver under och skickar det till infocenter@umu.se minst 7 dagar före inplanerat arrangemang. Universitetsservice bedömer om arrangemanget kan innebära risk eller störning.

Avtal för arrangemang kväll eller helg i gemensamt bokningsbar lokal

I institutionsförhyrd lokal

Om du som anställd ska anordna ett evenemang kväll eller helg i din institutions eller enhets egen lokal, behöver inte ett avtal skrivas. Men du ska skicka in uppgifter om evenemanget till infocenter@umu.se för att säkerhetsfunktionen och campusväktare ska få kännedom om det.

Information till väktare om arrangemang kväll eller helg i egen lokal

Serveringstillstånd

Det krävs generellt inte ett serveringstillstånd om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (det får inte rikta sig till allmänheten)
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Ovanstående punkter ger god vägledning om ett serveringstillstånd behövs eller inte. För vissa arrangemang kan det dock vara svårt att göra bedömningen och är du osäker kan du läsa mer på Umeå kommuns sida om serveringstillstånd.

 

För studenter

Information och blanketter för studenter finns nu på Studentwebben/arrangemang kväll eller helg

relaterad information

Frida Fjellström
2024-01-10