Administration och chef

Stöd och hjälp inom följande områden

För dig som är chef

Om chefsrollen, arbetsgivaransvaret, ekonomisk styrning och uppföljning och nyheter som riktar sig till dig som chef.

HR-guiden

HR-guiden är till för dig som är prefekt/chef med personalansvar eller jobbar som administratör inom personalområdet. Här finner du aktuell och anpassad information om ansvar och arbetsuppgifter inom HR.

Ekonomi

Om ekonomisystemet Raindance, representationsregler, riktlinjer för gåvor mm.

Anja Axelsson
2021-10-18