Nytt från universitetsjuristerna

Här hittar du aktuell information från universitetsjuristerna.

Personuppgifter i forskning


Den 12 juni genomförde Etikprövningsmyndigheten ett webbinarium om personuppgifter i forskning, i samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Uppsala universitet deltog som representant för en forskningshuvudman.

Syftet var att belysa vilka aspekter som är viktiga att tänka på när personuppgifter behandlas i forskning. Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga och vilka regelverk gäller? Vem ansvarar för vad och vad kan göras för att minska riskerna för forskningspersonerna? Vilket stöd kan forskarna behöva för att kunna hantera personuppgifter i enlighet med de krav som gäller? Och vem avgör vad som är en känslig personuppgift?

Du kan ta del av en inspelning av webbinariet på etikprövningsmyndighetens webb. 

Hör av dig till universitetsjuristerna via pulo@umu.se om du har frågor om personuppgifter i forskning. 

2023-08-25