Juridik i forskning

Din forskning påverkas av lagar och regler som rör allt från offentlighet och sekretess, upphovsrätt, inköp av varor och tjänster till hantering av personuppgifter.

Här har vi samlat information, råd och verktyg för vad du som forskare behöver känna till och förbereda för att uppfylla de krav som ställs på ditt forskningsprojekt. 

Kontakta universitetsjuristerna om du inte hittar svar på din fråga. 

Övergripande

Checklista för forskningsprojekt

Checklistan ger dig en överblick över de regelverk som du behöver ta hänsyn till under forskningsprocessen.

Ditt ansvar som forskare

Som forskare har du i flera fall ett personligt ansvar att följa viss lagstiftning och de tillstånd som meddelats för din forskning.

Start av forskningsprojekt

Anmäl din personuppgiftsbehandling

Innan du inleder eller startar ett forskningsprojekt som kräver helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter ska du anmäla detta till universitetets dataskyddsombud.

Avtal i forskning

Inom forskningsprojekt behövs ofta avtal. Det kan vara avtal som reglerar finansiering, hur projektet ska bedrivas och hur ansvaret fördelas mellan parterna, att en aktör ska hantera personuppgifter med mera. Läs mer om vad du behöver tänka på inför upprättande av avtal i ditt forskningsprojekt.

Pågående projekt

Personuppgiftsbehandling i forskning

När du ska behandla personuppgifter i ett forskningsprojekt behöver du tidigt i planeringen göra en bedömning som bland anant tar hänsyn till vilka personuppgifter som behöver behandlas och risker med behandlingen. 

Delning av forskningsdata i forskningssamarbeten

Vägledning för att guida forskare vid Umeå universitet kring vilka ställningstaganden som behöver göras vid delning av forskningsdata med samarbetsparter i ett forskningsprojekt.

Efter projektet

Skydda och nyttiggöra dina resultat

Umeå universitet ser positivt på att du som forskare vill nyttiggöra dina resultat som framkommer vid forskning. Det finns stöd att få i denna process. 

2024-01-24