Appar och integrationer

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra system för e-lärande och här beskrivs vilka applikationer och integrationer som finns i våra system för e-lärande samt processen för nya applikationer och integrationer.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra system för e-lärande och en del av utvecklingen kan vara att integrera externa applikationer. Flera integrationer finns redan och nedan redovisas de som just nu är tillgängliga.

Externa applikationer och egenutvecklade integrationer i Canvas

Kursadministration

Kursadministration är en integration byggd på Umu som hanterar skapandet av olika kurstyper i Canvas, inläsning av studenter utifrån kurstillfälle i Ladok och personalhantering.

Ally

Ally är ett integrerat hjälpmedel i Canvas som analyserar tillgängligheten på dokument i din kurs, detta gentemot en tillgänglighetsstandard. Ally hjälper till att långsiktigt förbättra innehållets tillgänglighet och erbjuder automatiskt olika versioner av dina filer direkt på dina kurser.

Ouriginal

Verktyg för textmatchning som kan användas för att upptäcka eventuella plagiat i studentarbeten. Ouriginal kopplas på när du skapar en uppgift/assignment i en canvaskurs. Analysresultatet från Ouriginal kommer att presenteras i Canvas både under Omdömen och i Speedgrader.

Umu Play

Umu Play, ibland kallat Kaltura, är den mediaportal som används på Umu för personal och studenter att spara och dela video och ljudfiler, som sedan kan importeras till canvaskurser eller andra webbsidor. Umu Play har viss redigeringsmöjlighet och automatgenerad maskintextning tillgängligt. Filerna kan importeras till Canvas på flera sätt.

Kursvärderingar (Survey & Report)

Survey & Report är ett program för att göra webbaserade undersökningar. Vid Umeå universitet används programmet för enkäter som fristående webbtjänst.

Programmet finns även integrerat direkt på de olika canvassajterna i lärplattformen för genomförande av anonyma kursvärderingar. Det är viktigt att du skapar dina kursvärderingar inifrån Canvas för att studenterna per automatik ska ges åtkomst till den.

Externa appar att bädda in i Canvas

Mentimeter

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid, där deltagarna via en automatiskt genererad kod kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Det finns ingen möjlighet att integrera Mentimeter i Canvas, men däremot så rekommenderar vi att du bäddar in Mentimeter i sidor.

Ellen Säll
2023-10-03