Nordplus

​Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studenter och lärare vid universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Programmet bygger på ett antal nätverk och projekt mellan lärosäten i de olika länderna.

Syftet med Nordplus Högre utbildning är att genom ekonomiskt stöd närmare knyta samman de nordiska och baltiska lärosätena för högre utbildning. Institutioner kan söka medel genom programmet för att genomföra aktiviteter inom följande områden:

  • Mobilitet: studentmobilitet, lärarmobilitet, expressmobilitet (kortare studentmobilitet från en vecka till en månad).
  • Nätverk: etablering och utveckling av nätverk.
  • Projekt: intensivkurser, gemensamma studieprogram, utvecklingsprojekt inom högre utbildning inkluderande utveckling av läroplaner.
Mer om Nordplus finns på:

Nordplus för lärare

Nordplus för studenter

Nordplus högre utbildning på utbyten.se

Kontakt

Ida Bergmark
International Office

2022-03-29