Examinator

Examinator är en av högskolan utsedd lärare för beslut om betyg.

För att bli utsedd till examinator för en kurs som ges av Umeå universitet måste vederbörande ha en anställning som lärare vid ett svenskt lärosäte. Vilka yrkeskategorier som inräknas som läraranställning vid Umeå universitet framgår i anställningsordning för lärare.

Beslut om examinator på en kurs ska fattas en månad innan kursstart. Studenterna ska även informeras om vem som är examinator, förslagsvis via lärplattform eller schema.

Regelverk: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
Regelverk - under rubriken Personal, lika villkor och arbetsmiljö

Thomas Wahlström
2022-09-30