Plagiatutbildning för studenter

För att öka studenters kunskap om plagiat och akademisk integritet och på så vis minska antalet studenter som anmäls för fusk, finns en interaktiv webbutbildning som lärare kan importera till Canvas. Utbildningen finns på både svenska och engelska.

Utbildningen är multimodal och innehåller film, ljud, text och bild. Studenterna får en genomgång av vad plagiat är, hur de undviker plagiat och vad som händer vid misstanke om plagiat.

De får därefter svara på ett antal frågor med svarsalternativ och får på en gång veta om de svarat rätt eller inte. Om de inte blir godkända första gången kan de göra utbildningen igen tills de blir godkända.

Plagiatutbildningen finns som öppen webbresurs på Universitetsbiblioteket: Bibliotekets öppna online-kurser

Lärare som vill använda sig av plagiatutbildningen som ett lärobjekt som bedöms i Canvas behöver lägga till sig själv på plagiatutbildningens Canvassida och ladda ner utbildningen därifrån.

Det beror på att det är du som lärare som kommer att leda studenterna vidare i frågor om plagiat, referenshantering och upphovsrätt.

Utbildningen importeras till Canvas men du behöver logga in på den här sidan för att komma åt länken.

Plagiatutbildningen har tagits fram av Institutionen för språkstudier, Universitetsbiblioteket och Humlab.

Kontakt:
Elena Lindholm, Institutionen för språkstudier

Film (ligger som en modul)

Per Melander
2024-02-08