Stöd för studenter

Det finns flera olika typer av stöd på universitetet för våra studenter. Här får du veta mer om stöden så att du kan hänvisa studenterna rätt. Det underlättar för dem att få det stöd och den hjälp de behöver.

Studenthälsan

Är du orolig för en students hälsa och vill få stöd i hur du kan hantera det? Vill du eller din student komma i kontakt med Studenthälsan? Eller funderar du på vad stödet från Studenthälsan innebär? Här hittar du information om det och lite till.

Studievägledning

Här hittar du information om vad studievägledning innebär vid Umeå universitet, hur den är organiserad samt vilka kontaktvägar du kan använda dig av. Du hittar också information om nätverk för dig som är studievägledare.

Funktionsnedsättning

Här hittar du information om stöd till studenter med funktionsnedsättning, så som exempel på funktionsnedsättningar, vad du kan göra och hur du kan få stöd i arbetet med studenterna. Du hittar också information om vad universitetet har för ansvar.

Läs- och skrivstöd

Studenter som behöver stöd för att läsa eller skriva kan få hjälp av biblioteket. Här finns information om vilket stöd studenterna kan få och om hur de kontaktar våra bibliotekarier.

Söka, skriva och studera

Här hittar du information om hur studenterna kan få stöd från Universitetsbiblioteket i informationssökning, referenshantering, akademiskt skrivande och studieteknik. Du kan också beställa undervisning för dina studenter och kostnadsfria sökuppdrag.

IT-tjänster, program och support

Studenter har tillgång till ett antal olika IT-tjänster som stöd under studietiden - bland annat Umu-id för inloggning, wifi på campus, lärplattformen Canvas, e-post och samarbetsverktyg via Office 365, programvaror med mer. Här finns mer information från ITS.

Richard Hartvik
2022-11-30