Steg 2: Från doktorand till disputerad

Andra steget av utvecklingsprogrammet vänder sig till doktorander under den andra halvan av forskarutbildningen. I fokus står doktorandens förmåga att hantera stress och prestationskrav under forskarutbildningens slutfas samt förberedelser för nästa karriärsteg.

Utvecklingsprogrammet för doktorander lägger grunden till ett långt och hållbart arbetsliv inom akademin.

Undervisningen består av en kombination av föredrag, seminarier och workshops där exempel hämtas från doktorandernas egna verksamheter.

Hela programmet genomförs på engelska.

Observera att du inte behöver ha deltagit i steg 1 för att kunna delta i steg 2.

Utvecklingsprogram för doktorander

Information till doktorander

Innehåll

Steg 2: från doktorand till disputerad riktar sig till doktorander i andra halvan av forskarutbildningen, det vill säga tiden efter mittseminarium eller licentiatseminarium.

Syftet med Steg 2 är att ge dig som doktorand verktyg att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen, att samt öka förutsättningarna för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Steg 2 består av fyra integrerade seminarier/teman med fokus på:

 1. att ta hand om dig själv och din förmåga
 2. att göra rätt saker på rätt sätt
 3. att gå in i forskarutbildningens slutfas
 4. att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa.

Genom dessa fyra teman bidrar programsteget till att utveckla din insikt och förmåga till att bättre hantera forskarlivets upp- och nedgångar i din fortsatta karriär.

Förväntade resultat

Efter att ha genomfört steg 2 av utvecklingsprogrammet förväntas du som doktorand:

 • ha en bättre insikt i betydelsen av gränssättning och stresshantering
 • ha utvecklat strategier för att arbeta på ett effektivare sätt
 • ha utvecklat din självkännedom och din förmåga att reflektera över de omständigheter som påverkar övergången till nästa karriärsteg.
 • ha utvecklat en handlingsplan för din fortsatta karriär.

Genomförande

Steg 2 omfattar fyra träffar om tre timmar vardera, det vill säga 12 timmar totalt.

Som en del av genomförandet förväntas du arbeta med förberedande och efterföljande hemuppgifter. Vissa hemuppgifter utförs enskilt medan andra hemuppgifter bygger på samtal mellan dig och din handledare.

Schema för nästa kurstillfälle

Doktorandseminarium 1: Att ta hand om sig själv och sin förmåga

Datum: 3 mars, 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: L211

Doktorandseminarium 2: Att göra rätt saker på rätt sätt
Datum:  10 mars
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: L211

Doktorandseminarium 3: Att gå in i forskarutbildningens slutfas
Datum: 17 mars
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: L211

Doktorandseminarium 4: Att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa
Datum: 24 mars
Tid: 09:00 - 12:00
Lokal: L211

 

Information till handledare

Innehåll

Syftet med Steg 2 är att ge doktoranden verktyg att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen, att samt öka förutsättningarna för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Steg 2 består av fyra integrerade seminarier/teman med fokus på:

 • att ta hand om sig själv och sin förmåga
 • att göra rätt saker på rätt sätt
 • att gå in i forskarutbildningens slutfas
 • att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa.

Genom dessa fyra teman bidrar programsteget till att utveckla doktoranden insikt och förmåga att bättre hantera forskarlivets upp- och nedgångar i doktorandens fortsatta karriär.

Handledarens roll

För dig som handledare innebär doktorandens deltagande att du förväntas delta i ett antal diskussionsuppgifter. Avsikten är att ni tillsammans ska hitta vägar till ett gott samarbete er emellan samt lägga grunden för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Så ansöker du till programmet

Du ansöker till programmet genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret via länken nedan eller via menyn till vänster. Kom ihåg att förankra ditt deltagande i programmet med din handledare.

Efter din ansökan kommer du att bli kontaktad via e-post med besked om du har kommit med i programmet eller om du måste ansöka vid ett senare tillfälle.

Ansökan utvecklingsprogram för doktorander

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2023

Steg 2: 20 januari, 2024

Vanliga frågor om utvecklingsprogrammet

Vem kan gå programmet?

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan söka till programmet. Det är dock viktigt att du har förankrat ditt deltagande med din handledare då en del av genomförandet består av gemensamma diskussionsuppgifter.

Varför ska jag gå utvecklingsprogrammet för doktorander?

Utvecklingsprogrammet:

 • stärker doktoranden att leda sig själv och hantera prestationskrav
 • stöttar utvecklingen av en värdefull relation mellan doktorand och handledare
 • ger doktoranden och handledaren verktyg att tillsammans hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
 • stärker doktoranden i att hantera forskarrollen vilket ger förbättrade förutsättningar för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Hur är programmet uppbyggt?

Programmet är uppdelat i två steg beroende på hur långt du har kommit i forskarutbildningen.

Steg 1 - Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö riktar sig till doktorander innan mittseminarium.

Steg 2 - Från doktorand till disputerad riktar sig till doktorander efter mittseminarium.

Alla träffar hålls på engelska.

 

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2023

Steg 2: 20 januari, 2024

Elizabet Westerlund
2023-06-15