Steg 2: Från doktorand till disputerad

Andra steget av utvecklingsprogrammet vänder sig till doktorander under den andra halvan av forskarutbildningen. I fokus står doktorandens förmåga att hantera stress och prestationskrav under forskarutbildningens slutfas samt förberedelser för nästa karriärsteg.

Utvecklingsprogrammet för doktorander lägger grunden till ett långt och hållbart arbetsliv inom akademin. Programmet är till för doktorander och handledare med både gemensamma och separata träffar.

I programmet deltar både doktorander och handledare i separata och gemensamma träffar. Undervisningen består av en kombination av föredrag, seminarier och workshops där exempel hämtas från doktorandernas egna verksamheter.

Hela programmet genomförs på engelska.

Information till doktorander

Innehåll

Steg 2: från doktorand till disputerad riktar sig till doktorander i andra halvan av forskarutbildningen, det vill säga tiden efter mittseminarium eller licentiatseminarium.

Syftet med Steg 2 är att ge dig som doktorand verktyg att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen, att samt öka förutsättningarna för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Steg 2 består av fyra integrerade seminarier/teman med fokus på

 1. att ta hand om dig själv och din förmåga
 2. att skapa balans mellan prestation och krav
 3. att gå in i forskarutbildningens slutfas
 4. att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa.

Genom dessa fyra teman bidrar bidrar det andra programsteget till att utveckla din insikt och förmåga till att bättre hantera forskarlivets upp- och nedgångar i din fortsatta karriär.

Förväntade resultat

Efter att ha genomfört steg 2 av utvecklningsprogrammet förväntas du som doktorand

 • ha en bättre insikt i betydelsen av gränssättning och stresshantering
 • ha utvecklat strategier för att arbeta på ett effektivare sätt
 • ha utvecklat din självkännedom och din förmåga att reflektera över de förutsättningar som påverkar övergången till nästa karriärsteg.
 • ha utvecklat en handlingsplan för din fortsatta karriär.

Genomförande

Steg 2 omfattar fyra träffar om tre timmar vardera, det vill säga 12 timmar totalt.

Som en del av genomförandet förväntas du arbeta med förberedande och efterföljande hemuppgifter. Vissa hemuppgifter utförs enskilt medan andra hemuppgifter bygger på interaktion mellan dig och din handledare.

Utvecklingsprogrammet för doktorander leds av personer med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation.

Schema för nästa kurstillfälle

Doktorandseminarium 1: Att ta hand om sig själv och sin förmåga

Datum: 9 november 2021
Tid: 09:00-12:00
Plats: Universitetsklubben*

Doktorandseminarium 2: Att skapa balans mellan prestation och krav
Datum: 16 november 2021
Tid: 09:00-12:00
Plats: Universitetsklubben*

Doktorandseminarium 3: Att gå in i forskarutbildningens slutfas
Datum: 23 november 2021
Tid: 09:00-12:00
Plats: Universitetsklubben*

Doktorandseminarium 4: Att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa
Datum: 30 november 2021
Tid: 09:00-12:00
Lokal: Universitetsklubben*

* Om gällande pandemirestriktioner eller lokala beslut förhindrar att seminariet ges i fysisk form kommer vi övergå till digitala sammankomster.

Information till handledare

Innehåll

För dig som handledare syftar steg 2 till att få verktyg och praktiska råd som ökar doktorandernas förutsättningar att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen och därmed möjliggöra för fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

För handledare består detta steg av två integrerade seminarier med fokus på

 1. att upprätthålla balansen hos doktoranderna
 2. att stödja doktorander i slutfasen.

Utöver de två handledarseminarierna förväntas du även delta vid ett kort avslutande reflektionsseminarium tillsammans med din doktorand.

Förväntade resultat

Efter att ha deltagit förväntas du som handledare ha fått
verktyg och praktiska råd för att

 • bättre kunna stödja doktorander i svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
 • bättre kunna stödja doktorander att arbeta på ett effektivt sätt
 • öka doktorandernas förutsättningar att hantera forskarrollen och därmed möjliggöra för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Genomförande

Seminarierna består av en kombination av introducerande föredrag och diskussioner.

Som en del av genomförandet förväntas du som handledare stödja och arbeta tillsammans med din doktorand som deltar i utbildningsprogrammet, till exempel med förberedande och efterföljande hemuppgifter.

Utvecklingsprogrammet för doktorander leds av personer med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation.

Schema för nästa kurstillfälle

Handledarseminarium 1: Att upprätthålla balansen hos doktoranderna
Datum: 8 november 2021
Tid: 10:00-12:00
Plats: Universitetsklubben*

Handledarseminarium 2: Att stödja doktorander i slutfasen
Datum: 22 november 2021
Tid: 10:00-12:00
Plats: Universitetsklubben*

Handledarseminarium 3: Uppföljning och reflektion
Datum: 30 november 2021
Tid: 11:00-12:00
Plats: Walk and talk (samling vid Universitetsklubben )*

* Om gällande pandemirestriktioner eller lokala beslut förhindrar att seminariet ges i fysisk form kommer vi övergå till digitala sammankomster.

Vanliga frågor

» Vem kan gå programmet?

» Varför ska jag gå utvecklingsprogrammet för doktorander?

» Hur är programmet uppbyggt?

Kontakt

Mattias Jacobsson,
Personalenheten
mattias.jacobsson@umu.se
090-786 61 47

ANSÖKAN

Nu kan du ansöka om en plats till en ny omgång av Utvecklingsprogram för doktorander.

Sista ansökningsdag till steg 1: Måndag 30 augusti 2021

Sista ansökningsdag till steg 2: Måndag 25 oktober 2021

Ansök

Steg 1 startar i september 2021

Steg 2 startar i november 2021

Du behöver inte ha deltagit i steg 1 för att för att anmäla dig till steg 2.

Jonas Lidström
2021-03-04