Stöd under ansökan till amerikanska finansiärer

Enheten för forskningsstöd och samverkan hanterar alla ansökningar till amerikanska statliga finansiärer, oavsett om du är huvudansvarig forskare eller deltar som partner i ett annat universitets ansökan. Kontakta oss därför i god tid innan deadline.

Forskningsstöd och samverkan kan hjälpa till med:

Feedback på din ansökan

Vi har lång erfarenhet av att läsa och ge feedback på alla delar av ansökningar, både till större och mindre bidragsgivare.

För feedback:

  • Skicka in din ansökan till vår funktionsbrevlåda: rso@umu.se, så återkopplar någon av våra forskningssamordnare till dig.
  • Du kan också kontakta oss för ett personligt möte via rso@umu.se. 

Intyg och stödbrev

I de fall rektors underskrift krävs för intyg och stödbrev så organiserar vi det.

Budgetstöd

Budgetstödet vad gäller amerikanska statliga finansiärer finns ute på institutionerna, så ta direktkontakt med din ekonomiadministratör.

Hen kan därefter, vid behov, rådfråga oss på Forskningsstöd.

Mallar

Innan du kan gå vidare ska institutionens prefekt informeras och godkänna att ansökan lämnas in genom att skriva under ett prefektintyg. Det här är viktigt, eftersom din institution ansvarar för eventuell medfinansiering. Prefekten intygar då också att du som ansvarig forskare faktiskt har tid och resurser att utföra projektet.

Ladda ner prefektintyget från sidan Dokument och mallar

Verktygstips och organisationsuppgifter

Duns-nummer
Umeå universitets internationella organisationsnummer är: 350582144.

EIN
Umeå universitets Employer Identification Number, EIN, är: 98-1097431.

UEID
Umeå universitets Unique Entity ID, UEID, är G8Y8LFYCUPJ7.

eRA och eRA Commons
Electronic Research Administration (eRA) är ett amerikanskt elektroniskt ansökningssystem för att registrera sökande. Vi hjälper dig som forskare att navigera i eRA-system under ansöknings- och projekttiden.

Grants.gov
Grants.gov är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem som samlar  all  forskningsfinansiering från amerikanska statliga bidragsgivare. Märk väl att du måste gå in och läsa beskrivningen för enskilda utlysningar för att ta reda på om de är öppna för internationella sökande.  Vi på Forskningsstöd hjälper dig gärna att förstå utlysningstexterna.
Gå till Grants.gov

Research Professional
Med hjälp av online-databasen Research Professional kan du själv söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen. Här finns tusentals utlysningar från finansiärer världen över samlade.
Vi på Forskningsstöd  erbjuder  korta  genomgångar  av Research  Professional  för intresserade institutioner eller forskargrupper.

Gå till www.researchprofessional.com

Att skicka in din ansökan

Ansökningar om forskningsmedel från amerikanska statliga finansiärer måste skickas in via portalen Grants.gov av en auktoriserad organisationsrepresentant, AOR. AOR ansvarar för att inlämnade ansökningar följer de federala lagar och förordningar som gäller. Vid Umeå universitet finns AOR hos oss på Forskningsstöd.

Den elektroniska valideringen hos Grants.gov och mottagande finansiärer kan ta flera dagar, ibland längre. Dessutom är krav på korrigeringar eller kompletteringar enligt vår erfarenhet mer regel än undantag. 

Då eventuella fel i ansökan ska hinna åtgärdas och en korrigerad version lämnas innan in sista ansökningsdag är det viktigt att du som sökande är ute i god tid. Det ger oss möjlighet att hjälpa dig vidare på bästa sätt. 

kontakta oss på forskningsstöd

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd

Agneta H. Plamboeck
Områdeschef & EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Ekonomi och redovisning

Sofia Granberg
Ekonom
sofia.granberg@umu.se
090-786 97 60

Maria Königsson
Projektsamordnare
maria.konigsson@umu.se
090-786 89 42

Lena Holmberg
2024-01-16