Befordran

För vissa befattningar finns möjligheten att bli prövad för en högre befattning, vid Umeå universitet kan du bli befordrad till universitetslektor eller professor. Ansökan till befordran administreras av lärarhandläggare på din fakultet.

Ansökan

För att ansöka om befordran mejlar du fakultetens lärarhandläggare. I mailets ämnesrad anger du "Ansökan till befordran, dess befattning samt ämnesområde".

Ansvarig lärarhandläggare återkommer därefter till dig med fakultetsspecifika anvisningar och riktlinjer vad gäller befordringsärenden och dess ansökningsprocess. Samtliga befordringsärenden kommer att hanteras via universitetets digitala rekryteringssystem Varbi.

Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med gällande anvisning och att dokumentera din kompetens på ett sätt som möjliggör en saklig och kvalitativ bedömning.

Alla handlingar som enligt fakultetens instruktioner ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så att det tydligt framgår vad det innehåller. Mer information om vad din ansökan ska innehålla finner du på respektive fakultets hemsida som du finner nedan.

Riktlinjer för befordran

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller vid anställning samt prövning om befordran se universitetets anställningsordning (Anställningsordning- lärare Umeå universitet) samt fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning enligt länkar nedan.

Om du har frågor gällande ansökan är du välkommen att kontakta lärarhandläggaren på den fakultet vars du söker befordran vid.

Kontakt

Humanistisk fakultet
Carina Eurenius Lindberg

Medicinsk fakultet
ADN.medfak@umu.se

Samhällsvetenskaplig fakultet
Marie Olsson

Teknisk- naturvetenskaplig
fakultet

Lena Lundin
Frankie Ekerholm

Caroline Henrysson
2023-06-22