Stöd till forskning

Forskning är en av universitetets huvuduppgifter. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på och vilket stöd du kan få under olika delar av processen.

FÅ NYHETSBREV FRÅN FORSKNINGSSTÖD

Ungefär en gång i månaden skickar Enheten för forskningsstöd och samverkan ut ett nyhetsbrev med tips på större utlysningar, evenemang, interna utbildningstillfällen och annat matnyttigt rörande forskningsfinansiering.

Vill du prenumerera?

Registrera dig till nyhetsbrevet

Planera projekt

Hitta finansiering, Nagoyaprotokollet, etik och juridik, säkerhet, hantera forskningsdata.

Skriva ansökan

Skrivstöd och feedback, tolka regler och krav, system för ansökningar.

Pågående projekt

Uppstartsmöte för beviljade projekt, löpande administration, budget och ekonomi.

Efter projektet

Publicera, kommunicera och arkivera forskningsresultat och -material.

Dokument och mallar

Mallar för bland annat intyg, budget och tidredovisning.

Kurser och workshoppar

Kurser och workshoppar för forskare och ekonomiadministratörer.

Lena Holmberg
2024-01-17