Stöd till forskning

Forskning är en av universitetets två huvuduppgifter. Forskningen ska vara nyskapande och ha internationell genomslagskraft inom flera områden.

Ester Roos-Engstrand
2021-05-21