Forskningsstrategiska rådet, FOSTRA

FOSTRA arbetar för att stärka kvaliteten i forskning vid universitetet.


Rådets uppgift är att initiera och samordna övergripande forskningsstrategiska diskussioner. Vidare ska rådet följa upp och verka för implementering av universitetets beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser forskning, samt ta fram underlag till beslut om framtida forskningsstrategier

 Rådet består av

  • ansvariga i universitetsledningen för forskning och utbildning på forskarnivå, ordförande samt vice ordförande (2)
  • ansvarig i resp. fakultetsledning/Lärarhögskolan för forskning och utbildning på forskarnivå (5)
  • studenter, varav en med fördel är forskarstuderande (2–3)
Sara Rambe
2023-11-27